Sökning: "driving strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 116 avhandlingar innehållade orden driving strategies.

 1. 1. Outsourcing strategies for wood product manufactering firms : driving forces and strategic development

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Daniel Fransson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Outsourcing; driving forces; strategic development; wood product manufacturing firms; case studies; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : In this thesis outsourcing in the wood product manufacturing sector (WPM) is studied. More specifically, the study aims to describe and analyse outsourcing strategies for firms in the WPM industries (door, floor and window). LÄS MER

 2. 2. Driving assessment and driving behaviour

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Helena Selander; Högskolan i Jönköping.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : IntroductionDriving is an important part of everyday life and represents independence. Activities, both productive and social, may be affected if a person can no longer drive. Older drivers, as a group, have a low crash rate. LÄS MER

 3. 3. Concentrate or dilute contaminants? Strategies for Swedish wood waste

  Detta är en avhandling från Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Joakim Krook; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Management strategies; environmental aspects; heavy metals; separation; regulation; market interactions; actors; avfall; miljö; sortering; föroreningar; tungmetaller; impregnerat trä; styrmedel; kundkrav; lagstiftning; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Sammanfattning : This thesis aims to assess the environmental consequences of management strategies for wood waste in Sweden. There is a special focus on separation strategies and in what way such measures influence environmental aspects such as the presence of heavy metals in the waste. LÄS MER

 4. 4. Cognitive functions in drivers with brain injury Anticipation and adaption

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Lundqvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brain injury; cognitive impairment; anticipatory attention; driving; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to improve the understanding of what cognitive functions are important for driving performance, investigate the impact of impaired cognitive functions on drivers with brain injury, and study adaptation strategies relevant for driving performance after brain injury. Finally, the predictive value of a neuropsychological test battery was evaluated for driving performance. LÄS MER

 5. 5. Effects of hearing loss on traffic safety and mobility

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Birgitta Thorslund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hearing loss; traffic safety; cognitive workload; tactile support; Hörselnedsättning; trafiksäkerhet; kognitiv belastning; taktilt stöd; 841 Road: Road user behaviour; 841 Road: Road user behaviour; Hearing; Driver; Driving veh ; Behaviour; Cognition; Mental load; Eye movement; Tactile; Warning; Signal; Driver assistance system; Navigation route ; Simulator driving ; Test; Safety;

  Sammanfattning : Syftet med den här doktorsavhandlingen var att undersöka trafiksäkerhet och mobilitet för individer med hörselnedsättning (HN). Tre studier har genomförts: 1. en enkätstudie för att undersöka skillnader i transportvanor relaterade till HN, 2. LÄS MER