Sökning: "drömmar"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet drömmar.

 1. 1. Digitala drömmar en studie av den svenska dator- och tv-spelsbranschen 1980-2005

  Detta är en avhandling från Umeå : Ekonomisk historia

  Författare :Ulf Sandqvist; Lena Andersson-Skog; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Sweden; Computer games; Video games; Game industry; Game development; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This licentiate thesis describes the development of the Swedish computer and video game industry. The main focus is on the Swedish game development industry. Little research on the industry has been done and the purpose is to define the companies involved and to create an initial overview of the development of the industry. LÄS MER

 2. 2. Drömmar om det minsta Mikrofilm, överflöd och brist, 1900–1970

  Detta är en avhandling från Lund : Mediehistoria, Lunds universitet

  Författare :Matts Lindström; Staffan Bergwik; Solveig Jülich; Pelle Snickars; Eva Hemmungs Wirtén; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history of media; old and new media; microfilm; microphotography; Paul Otlet; Robert Binkley; Watson Davis; Rekolid AB; Erik Wästberg; Carl Björkbom; Hilda Lindstedt; Mormon microfilming in Sweden; logistical media; logistics of knowledge; paper; paperwork; entropy; noise; Michel Serres; information history; information overflow; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : This thesis explores the cultural history of microfilm and microphotography during the period 1900–1970, thus contributing to the broader field of research on the history of 20th century information management in the era before digital technology. The aim is to study how microfilm repeatedly, in various contexts and over time, was described and perceived as a new medium. LÄS MER

 3. 3. Drömmar om något bättre Om managementmodeller, mätningar och människor

  Detta är en avhandling från Ekonomihögskolan

  Författare :Maria Mårtensson; Ulf Johanson; Anders W Johansson; Magnus Söderström; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; managementmodeller; mätning; människor; balanserat styrkort; intellektuellt kapital; knowledge management; politisk aritmetik; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : For several years I have, from a management control perspective, followed the development and application of several popular management models, for example, the knowledge management, balanced scorecard, and intellectual capital models. This thesis, comprising four papers and an extended covering paper, contributes to the management control field by discussing and problematizing management models and how they describe humans by means of measurement. LÄS MER

 4. 4. Drömmar om något bättre Om managementmodeller, mätningar och människor

  Detta är en avhandling från Ekonomihögskolan, Mälardalens högskola

  Författare :Maria Mårtensson; Ulf Johanson; Anders W Johansson; Magnus Söderström; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; managementmodeller; mätning; människor; balanserat styrkort; intellektuellt kapital; knowledge management; politisk aritmetik; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : For several years I have, from a management control perspective, followed the development and application of several popular management models, for example, the knowledge management, balanced scorecard, and intellectual capital models. This thesis, comprising four papers and an extended covering paper, contributes to the management control field by discussing and problematizing management models and how they describe humans by means of measurement. LÄS MER

 5. 5. Fotografiska drömmar och digitala illusioner : Bruket av bearbetade fotografier i svensk dagspress, reklam, propaganda och konst under 1990-talet

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Dahlgren; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Anna Tellgren; Karin Becker; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; photography; computerbased image alteration; digital photography; photomontage; press photography; advertising photography; art photography; image policy; visual culture; manipulation; authenticity; perfection; Photoshop; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study what effects computer-based technology for altering photographic images had on the photographic medium and visual culture in general. The aim is also to describe the expectations and conceptions of photographic alterations and digital technology in the 1990s. LÄS MER