Sökning: "domkapitel"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet domkapitel.

 1. 1. I säng och säte : relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Malin Lennartsson; Linnéuniversitetet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; Historia; Nya tiden; Stormaktstiden; Sverige; Vasatiden; Juridik; Rättshistoria; Rättsvetenskap; Geografi; Götaland; Småland; Genushistoria; Church Ordinance.; hundred courts; cathedral chapter; judicial revolution; men; women; sexuality; divorce; marriage; love; Early Modern Sweden; New Cultural History; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vilka uppfattningar fanns under tidigmodern tid i Sverige om relationen mellan man och kvinna? Ansåg man att kärlek och parternas fria val var viktigt när människor skulle gifta sig? Vad hände då äktenskapen inte fungerade? Förekom skilsmässor? Varför var sexualiteten kontrollerad och hur påverkade det kvinnor och män? Vilken effekt hade förändringar i lagstiftningen i dessa frågor? Källmaterialet kommer från Växjö domkapitel och från några häradsrätter inom stiftet. Undersökningen omfattar åren 1650-1655 och 1692-1694. LÄS MER

 2. 2. Unification and Conflict. The Church Politics of Alonso de Montúfar OP, Archbishop of Mexico, 1554-1572

  Detta är en avhandling från Swedish Institute of Missionary Research

  Författare :Magnus Lundberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Alonso de Montúfar; Mexico; Mission; Missionary Methods; Roman Catholic Church; Religious Orders; Our Lady of Guadalupe; Cathedral Chapters; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; New Spain; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I centrum för min avhandling står den spanske dominkanen Alonso de Montúfar (ca.1489-1572) som mellan 1554 och 1572 var ärkebiskop av Mexiko. LÄS MER

 3. 3. Biskop och stad : aspekter av urbanisering och sociala rum i medeltidens Linköping

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Göran Tagesson; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkeologi; Archaeology; Medeltidens historia; Medieval history; sacral topography; residential yards; chapter; bishop; urban identity; urbanization; material culture; spatial analyses; Sweden; Middle Ages;

  Sammanfattning : Is it possible to understand a society and a certain place that is long since gone? The aim of this thesis is to study and analyse a historic period and its people through the remains of their material culture, the social relations and how these were materialized in an urban setting. The main subject of the empirical study, the medieval episcopal town of Linköping, has shifted out-look, function and meaning during different periods, but always with strong ideological expressions. LÄS MER