Sökning: "domestication effects"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden domestication effects.

 1. 1. Chicken domestication : Effects of tameness on brain gene expression and DNA methylation

  Författare :Johan Bélteky; Per Jensen; Anna Kukekova; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Domestication greatly increases phenotypic variation in a short time span, with selection for a single phenotype and a plethora of associated phenotypic changes as an outcome of the process. The domestication process influences the underlying genomic architecture of a species, and the success and speed of the process is likely influenced by it. LÄS MER

 2. 2. Domestication effects on foraging behaviour : consequences for adaptability in chickens

  Författare :Christina Lindqvist; Per Jensen; Björn Forkman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Etologi; chicken; domestication effects; behaviour; red jungle fowl RJF ; contrafreeloading CFL ; egg production; Ethnology; Etnologi;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis was to study domestication effects on foraging behaviour in chickens and to investigate whether and how domestication and selection for high production have influenced adaptability in chickens. Two domestic strains of chickens (egg layers and meat type chickens) and their wild ancestor, the red jungle fowl (RJF) were compared in different test situations with respect to foraging behaviour and adaptability. LÄS MER

 3. 3. The Physiology of Chicken Domestication : Involvement of the HPA-axis and the Autonomic Nervous System

  Författare :Magnus Elfwing; Jordi Altimiras; Michael Axelsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Domestication; chickens; HPA-axis; autonomic nervous system; heart rate; allometry;

  Sammanfattning : Domesticering är en urvalsprocess för önskvärda egenskaper hos djur som över tid förändrar deras utseende, beteende och genetik. Några exempel av djur som genomgått denna riktade avel är vargen, mufflon, uroxen, vildsvinet och den röda djungelhönan som vi idag känner som hunden, fåret, kon, grisen och slaktkycklingen. LÄS MER

 4. 4. Domestication Effects on the Stress Response in Chickens : Genetics, Physiology, and Behaviour

  Författare :Amir Fallahshahroudi; Per Jensen; Frank Albert; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; NATURVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; NATURAL SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; Animal domestication; stress response; gene expression; QTL; eQTL;

  Sammanfattning : Animal domestication, the process where animals become adapted to living in proximity to humans, is associated with the alteration of multiple traits, including decreased fearfulness and stress response. With an estimated population of 50 billion, the domesticated chicken is the most populous avian species in the world. LÄS MER

 5. 5. Correlated selection responses in animal domestication : the behavioural effects of a growth QTL in chickens

  Författare :Anders Wirén; Per Jensen; Elena Jazin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studying animal domestication offers an opportunity to understand the mechanisms of evolution. Domestication is associated with a change in selection pressures; selection for production traits is introduced, and animals are faced with larger and denser social groups. LÄS MER