Sökning: "dom de dem"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden dom de dem.

 1. 1. Vi och dom och alla dom andra andra på Komvux : etnicitet, genus och klass i samspel

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jeanette Hägerström; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Inclusion; Outsiders; Established; Class; Gender; Race; Adult Education; Ethnicity; Social Exclusion; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med den här avhandlingen har varit att förstå hur grupper av vi och dom skapas och består, framför allt inom utbildning och skola, och särskilt inom gymnasiala Komvux. I vardagligt tal menar människor oftast att dom är invandrare, medan vi är svenskar. LÄS MER

 2. 2. Den omsorgsfulle ordmålaren studier i Sven Jerrings radiospråk mot bakgrund av radions allmänna syn på språket under de första decennierna

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Åke Jonsson; Umeå universitet.; [1982]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Radio and language; linguistic change; well-known broadcaster; speech; mass communication; individual language development; style; journalism; 20th century Sweden;

  Sammanfattning : When Sven Jerring passed away in 1979, he had been broadcasting for more than 55 years. He was the first true announcer; the first radio reporter. For decades, almost all important public events were broadcast to the Swedish public by Sven Jerring. LÄS MER

 3. 3. The CD40 Receptor - Target,Tool and Technology

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Peter Ellmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi; SPIRE; mammalian; library; cDNA; selection; receptor revision; phage display; scFv; human; CD40; antibodies;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårt immunförsvar arbetar konstant med att skydda kroppen från olika föremål, t. ex. bakterier, virus, gifter och cancertumörer, som kan orsaka skada eller sjukdom. För att kunna försvara kroppen mot sådana föremål så har immunförsvaret tillgång till flera, oerhört effektiva, vapen. LÄS MER

 4. 4. "Har du varit ute och shoppat, Jacob?" En studie av Finansinspektionens utredning av insiderbrott under 1990-talet

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Erik Wesser; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Finansiering; securities market; Insider trading; market abuse; financial crime; penal investigation; financial supervision; white collar crime; case-processing; organization theory; new institutionalism; regulation; governance; Sociology; Financial science; Sociologi; Fiscal law; Skatterätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Aktie- och fondsparandet bland allmänheten har ökat dramatiskt i Sverige under 1990-talet, och allt fler företag har valt börsintroducering som finansieringsform. På så sätt har frågor som rör värdepappersmarknaden fått en ökad och mer allmän relevans, inte minst när det gäller regleringen av vad som är tillåtet och otillåtet att göra på marknaden. LÄS MER

 5. 5. In-group bias control

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Öyvind Jörgensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; In-group bias; in-group favoritism; control; stereotypes; prejudice;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många människor förespråkar en egalitär norm. I detta ingår att man ska bemöta människor på lika villkor och inte låta sig påverkas av irrelevanta faktorer som människors etniska ursprung, sexuella läggning eller norska brytning. LÄS MER