Sökning: "dolda läroplanen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden dolda läroplanen.

 1. 1. Matematiklärares målkommunikation : En jämförelse av elevernas uppfattningar, lärarens beskrivningar och den realiserade undervisningen

  Författare :Lena Heikka; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Matematikundervisning; elevperspektiv; målkommunikation; grundskola; Bedömning och betyg; läromedel i matematik; bedömningspraktik; etnografisk fallstudie; implementering av Lgr11; läroplanens transformation; kursplan; dolda läroplanen; Socialvetenskap - Pedagogik; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore Swedish upper elementary school students’experiences of mathematics teachers’ assessment practices, with a focus on educationalgoals communicated between the teacher and the class. In this study, students’experiences in three cases are viewed from a holistic perspective, by adapting Visualmodel of the curriculum policy, design and enactment system by Remillards and Heck(2014) to a Swedish context. LÄS MER

 2. 2. Det oavsiktliga lärandet - försvarets räddningsplanka? : en granskning av värnpliktigas lärande under värnpliktsutbildningen och värnpliktssystemets funktion i samhället

  Författare :Siv Rehn; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Huvudintresset för avhandling riktar sig mot det lärande som sker under värnpliktsutbildningen och värnpliktssystemets funktion i samhället. Avhandlingen inleds med en historisk tillbakablick med genomgång av mönstringsförfarandet, den allmänna värnplikten och samhället samt värnpliktsutbildningen och den militära pedagogikens utveckling under seklet. LÄS MER