Sökning: "doktorsavhandling kommunikation i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandling kommunikation i skolan.

 1. 1. Teknik i skolan : en studie av teknikundervisning för yngre skolbarn

  Författare :Eva Blomdahl; Gunilla Dahlberg; Agneta Linné; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; classroom practice; primary school; educational content; ethnographic method; Martin Heidegger; John Dewey; frame factors; Education; Pedagogik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to find out how technology as a school subject is formed into pedagogical action. Issues addressed are: – How does teaching in the school subject of technology differ in terms of content and process? – How do frame factors influence teaching in technology? As analytic tools, concepts from philosophical thought on technology and education as well as frame factor theory are used to throw light on the way technology education takes shape in the practices of two primary school teachers. LÄS MER

 2. 2. Extremisten i klassrummet : Perspektiv på skolans förväntade ansvar att förhindra framtida terrorism

  Författare :Christer Mattsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Utbildningspolitik; Terrorismbekämpning; Skolan; Radikalism; Demokrati; Terrorism Prevention; Democracy; Education and state; Radicalism; Education; Terrorismbekämpning; Skolan; Radikalisering; Utbildningspolitik; Sverige; Utbildning; Terrorism prevention;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dialogkompetens i skolans vardag : En aktionsforskningsstudie i hörselklassmiljö

  Författare :Ann-Christine Wennergren; Sture Brändström; Karin Rönnerman; Anders Ågren; Gunilla Härnsten; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hard-of-hearing pupils; dialogue competence; critical friends; school improvement; participatory action research; sociocultural theories; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : In classes for hard-of-hearing pupils there are children and young people with different degrees of impaired hearing, all of whom need hearing aids and technical equipment inthe environment. The initial problem area of the present thesis concerned the pattern of communication in the classroom. LÄS MER

 4. 4. Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap : Actaserien. Göteborg Studies in educational sciences, 183

  Författare :Marléne Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; Sloyd; kommunikation; mediering; redskap; social praktik; sociokulturell; videodokumentation; dagboksanteckningar;

  Sammanfattning : Denna avhandling rapporterar en empirisk studie av slöjdpraktik i grundskolan. Fokus är riktat mot att studera slöjdaktiviteter mer ingående och vad slöjdande i skolan innebär som social praktik. LÄS MER

 5. 5. Värsta bästa skolan - Om unga i förorten och segregationen i skolan

  Författare :Jonas Lindbäck; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Urban youth; schooling; education; learning processes; segregation; territorial stigmatization; othering.;

  Sammanfattning : This thesis addresses education and schooling for youth in a disadvantaged neighbourhood in Gothenburg, Sweden. Over the last two decades or so we have seen an increasing difference in students’ performance and background between schools in Sweden. LÄS MER