Sökning: "doktorsAVHANDLINGAR medarbetarsamtal"

Hittade 1 avhandling innehållade orden doktorsAVHANDLINGAR medarbetarsamtal.

  1. 1. Samtal och ledarskap - En studie av medarbetarsamtal i grundskolan : Dialogue and Leadership. A study staff dialogue in compulsory school

    Författare :Pär Engström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :Leadership; sources of power; control; trust; dialogue; initiative and response;

    Sammanfattning : This study deals with collaborative conversations (medarbetarsamtal) between headmaster and teachers in Swedish compulsory schooling. The dialogues have been investigated in terms of three aims that concern the headmaster's leadership, institutionai and intra-institutional dialogue, and staff dialogue. LÄS MER