Sökning: "distriktssjuksköterskor"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet distriktssjuksköterskor.

 1. 1. Män, kvinnor & omsorg. En studie av omsorg som begrepp och handling i mans- och kvinnodominerade yrken

  Författare :Ingrid Nilsson Motevasel; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; omsorgsarbete; Omsorg; genus; omsorgsetik; omsorgsteorier; fastighetsansvariga; kvarterspolis; vårdbiträden inom hemtjänst; distriktssjuksköterskor; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate care as concept and action and to see how care can be expressed in different conditions. The dissertation contains a survey of non-feminist and feminist theories of care and an empirical study of views of care and caring acts in four professional groups: janitors, neighbourhood police, district nurses, and home-helpers. LÄS MER

 2. 2. Aspects of Health Promotion Practice in Swedish primary healthcare : Perspectives from staff and patients related to working conditions of district nurses and lifestyle habit management in patients with risk factors for cardiovascular disease

  Författare :Kristina Lundberg; Lisbeth Porskrog Kristiansen; Mats Jong; Miek Jong; Mirjam Ekstedt; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Cardiovascular disease; District nurse; Health Promotion; Intervention; Primary healthcare; The Theory of Human Caring; Distriktssköterska; Hjärt-kärlsjukdom; Hälsofrämjande; Intervention; Primärvård; The Theory of Human Caring; Health-Promoting Work; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : The overall aim of present thesis was to generate knowledge about aspects of Health Promotion Practice (HPP) related to district nurses’ working conditions and their professional patient-related work. Further, the aim was to study lifestyle habit management and experiences of caring encounters in patients with risk factors of developing CVD. LÄS MER