Sökning: "distinctive character"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden distinctive character.

 1. 1. Okonventionella varumärken : - form, färg, doft, ljud

  Författare :Erika Lunell; Marianne Levin; Per Jonas Nordell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; trade mark; unconventional mark; shape mark; hologram mark; colour mark; scent mark; sound mark; distinctive character; graphic representation; Intellectual property law; Immaterialrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : This dissertation deals with new types of marks – shape marks, colour marks, feel marks, hologram marks, motion marks, sound marks, scent marks and taste marks – which, as an option or complement to conventional word or figure marks, are being increasingly used as trade marks in the market place. This trend gives rise to legal and practical questions related to the application of already established trade mark principles in the new context. LÄS MER

 2. 2. Ett särskilt perspektiv på högre studier? : Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet

  Författare :Annelie Andersén; Christina Chaib; Ann-Marie Laginder; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; folk high school; widening participation; social representations; distinctive caracter; university; social identity; liberal adult education; popular adult education; free associations; folkhögskola; breddad rekrytering; sociala representationer; särart; universitet; social identitet; folkbildning; fria associationer; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet. Enligt teorin om sociala representationer är folkhögskoledeltagarnas sociala representationer om högskola och universitet något som skapas socialt och förändras beroende på deltagarnas erfarenheter av högskola och universitet. LÄS MER

 3. 3. Folkbildningsforskning som fält : från framväxt till konsolidering

  Författare :Anna Lundin; Gunnar Sundgren; Annika Ullman; Karin Anna Petersen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; liberal adult education research; the distinctive character of liberal adult education; Pierre Bourdieu; doxa; consecration; capital; field; academia; scientification; emergence; consolidation; sociology of science; sociology of education; folkbildningsforskning; folkbildningens särart; Pierre Bourdieu; doxa; konsekration; kapital; fält; akademi; akademisering; framväxt; konsolidering; vetenskapssociologi; utbildningssociologi.; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is treating how Swedish liberal adult education research (folkbildningsforskning) has emerged and consolidated. The concepts of doxa, consecration, capital and field of Pierre Bourdieu are used to reconstruct liberal adult education research as a social field. LÄS MER

 4. 4. I bronsålderns gränsland : Uppland och frågan om östliga kontakter

  Författare :Karin Ojala; Anders Kaliff; Susanne Thedéen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Late Bronze Age; Early Iron Age; archaeology; archaeological cultures; contacts; interaction; networks; borders; nationalism; politics; bronze axes; Mälar celts; Akozinsko-Melarskie celts; Ananino celts; Ananino culture; ceramics; inhumation graves; A. M. Tallgren; Broby; Uppland; Mälardalen; Sweden; northern Sweden; Baltic Sea; Russia; Soviet Union; Yngre bronsålder; tidig järnålder; arkeologi; arkeologiska kulturer; kontakter; interaktion; nätverk; gränser; nationalism; politik; bronsyxor; mälardalsyxor; akozinsko-melarskie yxor; ananinoyxor; ananinokultur; keramik; inhumationsgravar; A. M. Tallgren; Broby; Uppland; Mälardalen; Sverige; norra Sverige; Östersjön; Ryssland; Sovjetunionen; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : In archaeological research, the province of Uppland has often been viewed as the northern ‘periphery’ of the Nordic Bronze Age region. At the same time, many researchers have also emphasized the distinctive and ‘independent’ regional character of Uppland and northern Mälardalen. LÄS MER

 5. 5. Vampyrer : En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet

  Författare :Anna Höglund; Lars Elleström; Lisbeth Larsson; Yvonne Leffler; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; vampire; vampires; power; literature; film; popular culture; consumer culture; gender; vampyr; vampyrer; makt; litteratur; film; populärkultur; konsumtionskultur; genus; Literature; Litteraturvetenskap; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Vampires haunt our culture. They live amongst us, they live with us, and very likely, they live for us. Considering the never fading popularity of vampires, it is obvious that these beings satisfy some kind of basic human need. LÄS MER