Sökning: "dissolved Si DSi"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden dissolved Si DSi.

 1. 1. Isotope-based reconstruction of the biogeochemical Si cycle Implications for climate change and human perturbation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Geological Sciences, Stockholm University

  Författare :Xiaole Sun; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; diatoms; biogenic silica BSi ; dissolved Si DSi ; Si isotope fractionation; the Baltic Sea; geokemi; Geochemistry;

  Sammanfattning : The global silicon (Si) cycle is of fundamental importance for the global carbon cycle. Diatom growth in the oceans is a major sequestration pathway for carbon on a global scale (often referred to as the biological pump). LÄS MER

 2. 2. Silicon cycling in the Baltic Sea Trends and budget of dissolved silica

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Liana Papush; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dissolved silica; trends; nutrient; nutrient ratios; diatoms; Redfield; limitation; eutrophication; riverine load; budget; fluxes; accumulation; retention; optimisation; Baltic Sea; Löst kisel; trender; näringsämne; näringsämnens kvoter; kiselalger; Redfield; tillväxtbegränsning; övergödning; flodtillförsel; budget; flöden; ackumulering; retention; optimering; Östersjön; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : The dissolved silicon (DSi) has a crucial role for growth of a large group of primary producers – diatoms and, hence, impact on functioning of the aquatic food web. This thesis contributes to an increased understanding of the modifications of the DSi cycling in the Baltic Sea. LÄS MER

 3. 3. Integrating fluvial processes into the global Si cycle

  Detta är en avhandling från Department of Geology, Lund University

  Författare :Patrick Frings; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kisel (Si) förekommer i alla naturliga vatten i form av löst kisel och är ett näringsämne för många växt- och djurarter. Löst kisel kommer ursprungligen från kiselhaltiga mineral som har vittrat. LÄS MER

 4. 4. Marine silicon cycle through the Cenozoic

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Quaternary Sciences

  Författare :Guillaume Fontorbe; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Si isotopes; Paleogene; PETM; glacial-interglacial; ocean circulation;

  Sammanfattning : Omsättningen av kisel (Si) är en av de viktiga biogeokemiska processerna på jorden. Den lösta formen av Si (DSi) är ett nödvändigt näringsämne för såväl markens som havens ekosystem. Löst kisel kommer från den långsamma kemiska vittringen av kiselmineral. LÄS MER

 5. 5. Benthic fluxes of biogenic elements in the Baltic Sea Influence of oxygen and macrofauna

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University

  Författare :Nils Ekeroth; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sediment biogeochemistry; Bioturbation; Benthic nutrient fluxes; Bottom water oxygenation; Box corer; Sediment sampling; marin ekologi; Marine Ecology;

  Sammanfattning : This thesis investigates how benthic fluxes of phosphorus (P), nitrogen (N), and silicon (Si) change upon oxygenation of anoxic soft bottoms in the brackish, eutrophicated Baltic Sea. Direct measurements in situ by benthic landers demonstrated that fluxes of dissolved inorganic P (DIP) from anoxic bottom sediments in the Eastern Gotland Basin are higher than previously thought (Paper I). LÄS MER