Sökning: "dissolution"

Visar resultat 1 - 5 av 427 avhandlingar innehållade ordet dissolution.

 1. 1. A surface approach to understanding the dissolution of fluorite type materials : Implications for mineral dissolution kinetic models

  Författare :José Ricardo Assunção Godinho; Sandra Piazolo; Andreas Lüttge; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; dissolution; topography; fluorite; surface; geokemi; Geochemistry;

  Sammanfattning : Traditional dissolution models are based in the analyses of bulk solution compositions and ignore the fact that different sites of a surface dissolve at different rates. Consequently, the variation of surface area and surface reactivity during dissolution are not considered for the calculation of the overall dissolution rate, which is expected to remain constant with time. LÄS MER

 2. 2. Radiation Induced Oxidative Dissolution of UO2

  Författare :Ella Ekeroth; Mats Jonsson; Bernd Grambow; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radiation; radiolysis; UO2; spent nuclear fuel; radicals; oxidants; reductants; rate constants; dissolution; H2O2; H2; Nuclear chemistry; Kärnkemi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna doktorsavhandling berör oxidativ upplösning av UO2 (som modellsubstans för utbränt kärnbränsle) orsakad av radiolys av vatten samt effekten av H2 på denna denna process. Hastighetskonstanter för oxidation av UO2-pulver med olika oxidanter såsom H2O2 har bestämts experimentellt. LÄS MER

 3. 3. Dissolution of cellulose for textile fibre applications

  Författare :Martin Kihlman; Ulf Germgård; Mats Westin; Lars Stigsson; Stefan Backa; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; alkaline aqueous solvent systems; cellulose; dissolution; dissolving pulp; kraft pulp; pretreatment; pulp characterization; sulfite pulp; textile fibres;

  Sammanfattning : This thesis forms part of a project with the objective of developing and implementing a novel, wood-based, process for the industrial production of cellulose textile fibres. This new process should not only be cost effective but also have far less environmental impact then current processes. LÄS MER

 4. 4. Carbohydrate degradation and dissolution during Kraft cooking : Modelling of kinetic results

  Författare :Dan Johansson; Ulf Germgård; Pedro Fardim; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Kraft cooking; softwood; hardwood; cellulose; xylan; glucomannan; degradation; dissolution; Chemical engineering; Kemiteknik; Chemical Engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : Chemical pulp fibres from wood are commonly used in products associated with packaging as well as with printing and writing. The prevalent way of liberating fibres is by subjecting wood chips to Kraft cooking. This process has a history of almost 130 years and should be both well described and well established. LÄS MER

 5. 5. Mechanistic Modelling of Drug Dissolution and Matrix Formulations: Rotating Disc Dissolution, Dissolution in a Stagnant Medium, Swelling and Dissolving Matrix Systems

  Författare :Erik Kaunisto; Institutionen för kemiteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Rotating Disc; Diffusion; Dissolution; Controlled Release; Hydrophilic matrices; ESPI;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under årens lopp har människan gjort stora landvinningar inom läkemedelsforskning, vilket har lett fram till avancerade läkemedel som idag tas för givna. Avancerade läkemedel sätter dock höga krav på tillverkarna av läkemedel, vilket har lett till att framtagandet av nya läkemedel är en ganska komplicerad process. LÄS MER