Sökning: "dissolution"

Visar resultat 1 - 5 av 379 avhandlingar innehållade ordet dissolution.

 1. 1. A surface approach to understanding the dissolution of fluorite type materials Implications for mineral dissolution kinetic models

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Geological Sciences, Stockholm University

  Författare :José Ricardo Assunção Godinho; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; dissolution; topography; fluorite; surface; geokemi; Geochemistry;

  Sammanfattning : Traditional dissolution models are based in the analyses of bulk solution compositions and ignore the fact that different sites of a surface dissolve at different rates. Consequently, the variation of surface area and surface reactivity during dissolution are not considered for the calculation of the overall dissolution rate, which is expected to remain constant with time. LÄS MER

 2. 2. Radiation Induced Oxidative Dissolution of UO2

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ella Ekeroth; KTH.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; radiation; radiolysis; UO2; spent nuclear fuel; radicals; oxidants; reductants; rate constants; dissolution; H2O2; H2; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Nuclear chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kärnkemi;

  Sammanfattning : SammanfattningDenna doktorsavhandling berör oxidativ upplösning av UO2 (som modellsubstans för utbränt kärnbränsle) orsakad av radiolys av vatten samt effekten av H2 på denna denna process.Hastighetskonstanter för oxidation av UO2-pulver med olika oxidanter såsom H2O2 har bestämts experimentellt. LÄS MER

 3. 3. Dissolution of cellulose for textile fibre applications

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Martin Kihlman; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; alkaline aqueous solvent systems; cellulose; dissolution; dissolving pulp; kraft pulp; pretreatment; pulp characterization; sulfite pulp; textile fibres;

  Sammanfattning : This thesis forms part of a project with the objective of developing and implementing a novel, wood-based, process for the industrial production of cellulose textile fibres. This new process should not only be cost effective but also have far less environmental impact then current processes. LÄS MER

 4. 4. Carbohydrate degradation and dissolution during Kraft cooking Modelling of kinetic results

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Dan Johansson; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik; Chemical Engineering; Kemiteknik; Kraft cooking; softwood; hardwood; cellulose; xylan; glucomannan; degradation; dissolution;

  Sammanfattning : Chemical pulp fibres from wood are commonly used in products associated with packaging as well as with printing and writing. The prevalent way of liberating fibres is by subjecting wood chips to Kraft cooking. This process has a history of almost 130 years and should be both well described and well established. LÄS MER

 5. 5. Mechanistic Modelling of Drug Dissolution and Matrix Formulations: Rotating Disc Dissolution, Dissolution in a Stagnant Medium, Swelling and Dissolving Matrix Systems

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Erik Kaunisto; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Rotating Disc; Diffusion; Dissolution; Controlled Release; Hydrophilic matrices; ESPI;

  Sammanfattning : Under årens lopp har människan gjort stora landvinningar inom läkemedelsforskning, vilket har lett fram till avancerade läkemedel som idag tas för givna. Avancerade läkemedel sätter dock höga krav på tillverkarna av läkemedel, vilket har lett till att framtagandet av nya läkemedel är en ganska komplicerad process. LÄS MER