Sökning: "disease progression"

Visar resultat 1 - 5 av 841 avhandlingar innehållade orden disease progression.

 1. 1. Long Term Outcome and Prediction Models of Cognition, Activities of Daily Living and Nursing Home Placement in Alzheimer’s Disease with Cholinesterase Inhibitor Treatment

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Carina Wattmo; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; longitudinal studies; nursing home placement; activities of daily living; cognition; Alzheimer s disease; cholinesterase inhibitors; disease progression; predictors; statistical models.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demenssjukdom och svarar för ca 60 % av dessa patienter. Sjukdomen har en smygande debut och den sjukliga processen i hjärnan börjar troligen decennier innan den ger kliniska symptom som försämrat minne och organisationsförmåga, språksvårigheter, problem med tidsuppfattning och orientering. LÄS MER

 2. 2. Energy metabolism as a target for new treatment strategies in Huntington’s disease

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Marie Sjögren; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Huntington´s disease; Energy metabolic alteration; Weight loss; Skeletal muscle; Adipose tissue; R6 2; Ghrelin; Liraglutide;

  Sammanfattning : Huntingtons sjukdom (HS) är en ärftlig fortskridande neurodegenerativ sjukdomsom orsakas av en förlängd CAG sekvens i huntingtin (HTT) genen, vilket leder till motoriska och kognitiva symptom samt personlighetsförändringar. Eftersom den muterade genen och proteinet den kodar för finns uttryckt i kroppens alla celler resulterar det i att även organ utanför hjärnan påverkas. LÄS MER

 3. 3. Biomarkers in Parkinson's disease and related disorders. Diagnostic value of biochemical markers and their relation to disease progression

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Sara Hall; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson s disease; Atypical parkinsonism; Cerebrospinal fluid; Dementia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Diet and Cardiometabolic Disease Dietary trends and the impact of diet on diabetes and cardiovascular disease

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Benno Krachler; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :Medicine; Cross-sectional study; Cross-sectional survey; Diet; Dietary intake; Dietary survey; Food consumption; Food frequency; Milk; MONICA; Sweden; Body Mass Index; Hip circumference; Waist circumference; Diabetes; Metabolic syndrome; Cardiometabolic syndrome; Cardiovascular disease; Erythrocyte Membrane; Fatty Acids; Membrane Lipids; Fatty acid desaturases; Pentadecanoic acid; Heptadecanoic acid; Lignan; Enterolactone; Dietary Fibre; Physical activity; Education; Smoking; Alcohol; Medicin; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : Cardiovascular diseases are the leading cause of death in most industrialised countries and in developing countries the trend in cardiovascular-related deaths is increasing. World-wide, type 2 diabetes mellitus (T2DM) is an emerging cause of disability and premature death. LÄS MER

 5. 5. Oral health and cardiovascular disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Holmlund; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Medicine; Oral health; periodontal disease; number of teeth; cardiovascular disease; mortality; Medicin;

  Sammanfattning : In the past two decades studies have indicated that oral health might be associated with the prevalence for cardiovascular disease (CVD), although the biological link still remains unknown. Bacteria and inflammatory mediators causing periodontal disease have also been suggested to influence the progression of atherosclerosis. LÄS MER