Sökning: "discrete-time"

Visar resultat 1 - 5 av 97 avhandlingar innehållade ordet discrete-time.

 1. 1. Classical and quantum dynamics with discrete time : theory and algorithms

  Detta är en avhandling från Växjö Universitet

  Författare :Yaroslav Volovich; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; discrete time; quantum dynamics; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : We study classical and quantum dynamics with discrete time: theory and algorithms.... LÄS MER

 2. 2. Perturbed discrete time stochastic models

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics, Stockholm University

  Författare :Mikael Petersson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Renewal equation; Perturbation; Asymptotic expansion; Regenerative process; Risk process; Semi-Markov process; Markov chain; Quasi-stationary distribution; Ruin probability; First hitting time; Solidarity property; matematisk statistik; Mathematical Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis, nonlinearly perturbed stochastic models in discrete time are considered. We give algorithms for construction of asymptotic expansions with respect to the perturbation parameter for various quantities of interest. LÄS MER

 3. 3. Duration of Housing Allowance Spells in Sweden  : A discrete-time hazard analysis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics, Stockholm University

  Författare :Jie Chen; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. High precision motion control based on a discrete-time sliding mode approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : Maskinkonstruktion

  Författare :Yufeng Li; KTH.; [2001]
  Nyckelord :variable structure; sliding mode; discrete-time; high precision motion control; friction; flexibility; robust; electro-mechanical system;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Asymptotic Analysis of Hedging Errors Induced by Discrete Time Hedging

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Mats Brodén; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Discrete time hedging; discretization error; L2 convergence; Non-linear Kalman filters; Calibration;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har matematisk modellering av finansiella marknader rönt stor uppmärksamhet både inom akademi och inom industri. Ett område som har visats särskilt intresse är prissättning av finansiella instrument så som optioner. LÄS MER