Sökning: "disciplin skola"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden disciplin skola.

 1. 1. School Bullying and Power Relations in Vietnam

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Paul Horton; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Bullying; power; Vietnam; school; education; gender; ethnography; surveillance; normalisation; control; discipline; teachers; students; silence.; Mobbning; makt; Vietnam; skola; utbildning; genus; etnografi; övervakning; normalisering; kontroll; disciplin; lärare; elever; tystnad.;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av det etablerade påståendet att maktrelationer har en central betydelse i skolmobbning fokuserar denna avhandling sambandet mellan skolmobbning och maktrelationer inom den Vietnamesiska grundskolan. Avhandlingen är baserad på omfattande etnografiska fältstudier i två grundskolor i den nordöstra Vietnamesiska hamnstaden Haiphong. LÄS MER

 2. 2. Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helena Hallerström; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskaper; Social sciences; norm analyses; norm model; structures; norm supporting; norms; local authorities; law; decentralisation; steerage; principals´ domain; domain; principals´ norms; curriculum development; educational development; education; development; leadership; headmaster; Sociology of law; principal; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Administrative law; Förvaltningsrätt; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis puts a focus on school leadership and school development. The local authorities took over responsibility for public education in 1991. At the same time, steerage by rules was abandoned in favour of steerage by goal-setting and result evaluation. The principal is an important link in this chain of steerage. LÄS MER