Sökning: "direct reduction"

Visar resultat 1 - 5 av 347 avhandlingar innehållade orden direct reduction.

 1. 1. Fundamental Studies Related to Gaseous Reduction of Iron Oxide

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Mania Kazemi; Du Sichen; Ioannis Arvanitidis; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Direct reduction; iron ore; cementite; reduction model;

  Sammanfattning : The demands for increasing the efficiency and lowering the environmental effects in iron and steelmaking industries have given rise to interests in application of direct reduction (DR) processes for production of iron by different gases. These advancements require comprehensive models for better control of the process conditions and the product properties. LÄS MER

 2. 2. Recycling of Antimony and Zinc from Metal Oxide Varistors (MOVs)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Toni Karlsson; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; carbothermal reduction; metal oxide varistor; zinc; cementation; antimony; recycling; hydrometallurgy; direct reduction; leaching;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. On direct hydrogen fuel cell vehicles modelling and demonstration

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Kristina Haraldsson; Per Alvfors; Dougal J. Nelson; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chemical engineering; direct hydrogen; Proton Exchange Membrane; PEM; fuel cell; fuel cell vehicle; fuel cell hybrid vehicles; on-board hydrogen storage; Kemiteknik; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning : In this thesis, direct hydrogen Proton Exchange Membrane (PEM) fuel cell systems in vehicles are investigated through modelling, field tests and public acceptance surveys.A computer model of a 50 kW PEM fuel cell system was developed. The fuel cell system efficiency is approximately 50% between 10 and 45% of the rated power. LÄS MER

 4. 4. Direct electron transfer based biofuel cells operating in vitro and in vivo

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Health and Society

  Författare :Magnus Falk; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biofuel cell; direct electron transfer; enzymes; gold nanoparticles; implantable biomedical devices;

  Sammanfattning : I vår moderna värd är vi väldigt beroende av elektrisk energi som vi använder för det mesta i får vardag: för att lysa upp våra hus, generera värme, driva våra datorer och mobiltelefoner och mycket mer. Produktion av elektrisk energi har dock ofta en negativ på-verkan på vår miljö. LÄS MER

 5. 5. Demand Side Activities for Electric Load Reduction

  Detta är en avhandling från Department of Energy Sciences, Lund University

  Författare :Juozas Abaravicius; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Load demand; Energiforskning; Energy research; demand response; peak load reduction; load management; demand side;

  Sammanfattning : The research described in this thesis, focuses on some activities on the demand side that could reduce peak load in electricity system by using consumer flexibility i.e. by increasing the demand side response to signals coming from the energy market. LÄS MER