Sökning: "digitala verktyg i undervisning"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden digitala verktyg i undervisning.

 1. 1. Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning - med hjälp av digitala verktyg

  Detta är en avhandling från Malmö Studies in Educational Sciences

  Författare :Katarina Schenker; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :Humanities Social Sciences; högre utbildning; tillgänglighet; digitala verktyg; informationssökning;

  Sammanfattning : Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning är en licentiatavhandling där utgångspunkten är det nationella uppdraget att bredda rekryteringen av studenter till högskolor och universitet i Sverige. Det övergripande syftet har varit att på olika sätt studera hur studenter med någon form av funktionshinder upplever tillgängligheten till studierna då digitala verktyg används. LÄS MER

 2. 2. Digital Didaktisk Design Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola

  Detta är en avhandling från Trollhättan : Högskolan Väst

  Författare :Sara Willermark; Högskolan Väst.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital teknik; digital didaktisk design; lärare; virtuellt klassrum; TPACK; verksamhetsteori; expansivt lärande; gränser; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöks grundskollärares arbete med att utveckla sin undervisningspraktik med digital teknik. Mer precist undersöks hur en sådan utveckling kan identifieras, förstås och stödjas. Empirin härstammar primärt från ett treårigt aktionsorienterat skolutvecklingsprojekt i nordisk grundskola. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av gymnasieskolans verksamhet: tillgång och användning Digitalization of upper secondary school: access and use

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Therése Haglind; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digitala verktyg; skaldator; mobiltelefonen; LMS; tillgång; användning; gymnasieskolan; 1:1; resurser;

  Sammanfattning : Skolan är en del av samhället och den digitala utvecklingen ger upphov till både möjligheter och utmaningar för skolans verksamhet. Denna licentiatuppsats handlar om digitaliseringen av svensk gymnasieskola och tar sin utgångspunkt i en verksamhet där tillgången till digitala verktyg på flera sätt är tillgodosedd. LÄS MER

 4. 4. Frameworks for task design and technology integration in the mathematics classroom

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Patrik Gustafsson; Mälardalens högskola.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical classroom discussion; task design; classroom response system; technology integration; design principle; framework; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : In recent years many teachers and students have begun having good access to digital technology in their classrooms, and in the context of Sweden the majority of secondary schools are known as one-to-one schools, with students having their own computer or tablet. However, the mere presence of technology in the classroom is not a guarantee for improved teaching and learning. LÄS MER