Sökning: "diffusion-reaction equations"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden diffusion-reaction equations.

 1. 1. On boundary value problems for intracellular subdiffusion and signaling pathways, and for geometric flows

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Tobias Gebäck; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; boundary value problems; diffusion-reaction equations; signaling pathways; anomalous diffusion; pseudo-differential equations; fluorescence correlation spectroscopy; immersed interface method; Boolean grids; mean curvature flow;

  Sammanfattning : The main part of this thesis concerns mathematical models for diffusion of proteins inside cells, including reactions between the proteins. Initially, such models are applied to describe signaling pathways in yeast cells, and the properties of the model are studied, especially in relation to models that do not include diffusion. LÄS MER

 2. 2. On boundary value problems for intracellular subdiffusion and signaling pathways, and for geometric flows

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Tobias Gebäck; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; boundary value problams; diffusion-reaction equations; signaling pathways; anomalous diffusion; pseudo-differential equations; flourescence correlation spectroscopy; immersed interface method; Boolean grids; mean curvature flow;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Discretizations of nonlinear dissipative evolution equations. Order and convergence

  Detta är en avhandling från Numerical Analysis, Lund University

  Författare :Eskil Hansen; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; kontroll; systems; numerisk analys; control; Datalogi; numerical analysis; Computer science; B-convergence; Dissipative maps; Logarithmic Lipschitz constants; Galerkin methods; Nonlinear evolution equations; Time discretizations; system;

  Sammanfattning : The theme of this thesis is to study discretizations of nonlinear dissipative evolution equations, which arise in e.g. advection-diffusion-reaction processes. LÄS MER

 4. 4. Computational Modeling of Complex Flows

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Johan Hoffman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; computational fluid dynamics; adaptive finite element method; a posteriori error estimate; subgrid modeling; transition to turbulence; multiresolution analysis; object-oriented software;

  Sammanfattning : In this thesis we consider the following aspects of computational modeling of complex flows: (i) subgrid modeling, (ii) stability, (iii) a posteriori error estimation, and (iv) computational platform. <p />We develop a framework for adaptivity and error control for multiscale problems, in particular for turbulent flow, based on a posteriori error estimates. LÄS MER

 5. 5. Analyses and Applications of the Peaceman--Rachford and Douglas--Rachford Splitting Schemes

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Erik Henningsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Partiella differentialekvationerna} är kraftfulla verktyg som kan användas för att beskriva fysikaliska fenomen inom bland annat naturvetenskap, teknik, ekonomi och medicin. Listan med tillämpningar kan göras hur lång som helst: Partiella differentialekvationer kan beskriva hur en snöflinga bildas, hur strukturer deformeras när de utsätts för mekaniska krafter, hur blodet flödar i hjärnans kapillärer, hur axontillväxten ser ut i nervceller och så vidare. LÄS MER