Sökning: "difficultés de compréhension"

Hittade 1 avhandling innehållade orden difficultés de compréhension.

  1. 1. L'influence translinguistique dans la compréhension du texte en français, langue étrangère Les pratiques de lecture des apprenants

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

    Författare :Anna Nilsson; Stockholms universitet.; [2006]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; compréhension écrite; apprenants L3; pratiques de lecture; difficultés de compréhension; traduction; tänka högt-metoden; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur inlärare av franska (främmande språk) går tillväga för att förstå text samt hur tvärspråkliga och inomspråkliga lexikala likheter, inlärarnas kompetensnivå och tillvägagångssätt påverkar läsförståelsen. De 21 deltagarna har olika kompetensnivåer i franska: nybörjare, mellan- eller avancerad nivå. LÄS MER