Sökning: "differentialekvationer"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet differentialekvationer.

 1. 1. Exploring the Effects of ICT on Environmental Sustainability: From Life Cycle Assessment to Complex Systems Modeling

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mohammad Ahmadi Achachlouei; KTH.; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Information and communication technology ICT ; sustainability assessment; electronic media; tablet; print media; magazine; Internet; energy; environmental impact; life cycle assessment LCA ; System Dynamics; agent-based modeling; differential equations; simulation modeling; complex and dynamic systems modeling; Informations- och kommunikationsteknik IKT ; hållbarhetsbedömning; elektroniska media; surfplatta; tryckta media; tidskrift; Internet; energi; miljöpåverkan; simulering; differentialekvationer; modellering av komplexa och dynamiska system; System Dynamics; livscykelanalys LCA ; agentbaserad modellering; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology; Industriell ekologi; Industrial Ecology; Tillämpad matematik och beräkningsmatematik; Applied and Computational Mathematics;

  Sammanfattning : The production and consumption of information and communication technology (ICT) products and services continue to grow worldwide. This trend is accompanied by a corresponding increase in electricity use by ICT, as well as direct environmental impacts of the technology. Yet a more complicated picture of ICT’s effects is emerging. LÄS MER

 2. 2. Titchmarsh-Weyl M-function asymptotics and some results in the inverse spectral theory for vector-valued Sturm-Liouville equations and a certain higher order ordinary differential equation

  Detta är en avhandling från Center for Mathematical Sciences, Mathematics, Lund University, Box 118, SE-221 00 LUND, SWEDEN

  Författare :Erik Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Functions; differential equations; Funktioner; differentialekvationer; Paley-Wiener.; The generalized Fourier transform; A certain higher order ordinary differential equation; Borg-Marchenko theorems; Vector-valued Sturm-Liouville equations; Inverse spectral theory; Titchmarsh-Weyl M-function asymptotics; Asymptotics of solutions; Spectral measure;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling utgöres av två separata rapporter, där studieobjektet för den första är en vektorvärd Sturm-Liouville ekvation på formen -(PU')'+QU=zU, xin[0,b), med P^{-1},W,Q hermiteska med lokalt integrerbara matriselement; och under vissa ytterligare villkor på P^{-1} och W. Under dessa förutsättningar härleds några huvudresultat beträf- fande asymptotiken, då z ightarrowinfty, för Titchmarsh-Weyls M-funktion svarande mot nämnda ekvation. LÄS MER

 3. 3. Local Polynomial Regression with Application on Lidar Measurements

  Detta är en avhandling från Center for Mathematical Sciences, Mathematics, Lund University, Box 118, SE-221 00 LUND, SWEDEN

  Författare :Torgny Lindström; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; Matematik; differential equations; Funktioner; differentialekvationer; variance-function estimation.; spatial dependence; nonparametric; local polynomial regression; local bandwidth selection; lidar; heteroscedasticity; Bivariate estimation; differential absorption; Functions;

  Sammanfattning : This thesis deals with the problem of estimating a function or one of its derivatives from a set of measurements, mainly of a bivariate or spatial nature which is so common in environmental applications. In this work particular attention has been on the lidar (light detection and ranging) application which is a versatile technique for measurement of among other things atmospheric trace gases. LÄS MER

 4. 4. Obstacle Problems for Green Potentials and for Parabolic Quasiminima

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Catarina Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Functions; differential equations; Funktioner; differentialekvationer; Matematik; degenerate parabolic operators; Mathematics; quasiminima; obstacle problems; Green potentials;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av två delar. I den första delen används rent potentialteoretiska metoder för att studera hinderproblemet hörande till en likformigt elliptisk andra ordningens differentialoperator på divergensform. Reguljära punkter till hindren karakteriseras med det klassiska Wiener-kriteriet. LÄS MER

 5. 5. Reconstruction of flow and temperature from boundary data

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tomas Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Partiella differentialekvationer; Operatorteori;

  Sammanfattning : In this thesis, we study Cauchy problems for elliptic and parabolic equations. These include the stationary Stokes system and the heat equation. Data are given on a part of the boundary of a bounded domain. The aim is to reconstruct the solution from these data. LÄS MER