Sökning: "differential equations"

Visar resultat 1 - 5 av 387 avhandlingar innehållade orden differential equations.

 1. 1. Differential Equations with Constraints

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Olivier Verdier; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : We study various differential equations subject to constraints. In the first part we study a partial differential equation, Burgers equation, subject to time-periodicity constraint. The forcing term is time-periodic and may be highly irregular. LÄS MER

 2. 2. Convergence rates of adaptive algorithms for deterministic and stochastic differential equations

  Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Författare :Kyoung-Sook Moon; KTH.; [2001]
  Nyckelord :adaptive mesh refinement algorithm; computational complexity; a posteriori error estimate; ordinary differential equations; stochastic differential equations;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Infinite dimensional holomorphy in the ring of formal power series : partial differential operators

  Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Författare :Henrik Petersson; Växjö universitet.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Infinite dimensional holomorphy; Formal power series; Fourier-Borel transform; Paley-Wiener theorem; Fischer decomposition; Fischer pair; Fock space; Cauchy-Problem; Kergin operator; PDE-preserving; Pseudo-differential operators.; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : We study holomorphy in the ring of formal power series in an infinite number of variables. Thus we restrict our study to (infinite dimensional) holomorphy on sequence spaces and we show that we obtain a rich theory without requiring any topological structure on the domain space. We make a comprehensive PDO-study for the spaces under consideration. LÄS MER

 4. 4. Studies in differential-difference equations

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Harald Lang; [1977]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Structural algorithms and perturbations in differential-algebraic equations

  Detta är en avhandling från Institutionen för systemteknik

  Författare :Henrik Tidefelt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; differential-algebraic equations; index reduction; singular perturbation; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik;

  Sammanfattning : Den kvasilinjära formen av differential-algebraiska ekvationer är både en mycket allmängiltig generalisering av den linjära tidsinvarianta formen, och en form som visar sig lämpa sig väl för indexreduktionsmetoder som vi hoppas ska komma att bli både praktiskt tillämpbara och väl förstådda i framtiden.Kuperingsalgoritmen (engelska: the shuffle algorithm) användes ursprungligen för att bestämma konsistenta initialvillkor för linjära tidsinvarianta differential-algebraiska ekvationer, men har även andra tillämpningar, till exempel det grundläggande problemet numerisk integration. LÄS MER