Sökning: "differential absorption"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade orden differential absorption.

 1. 1. Local Polynomial Regression with Application on Lidar Measurements

  Författare :Torgny Lindström; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; Matematik; differential equations; Funktioner; differentialekvationer; variance-function estimation.; spatial dependence; nonparametric; local polynomial regression; local bandwidth selection; lidar; heteroscedasticity; Bivariate estimation; differential absorption; Functions;

  Sammanfattning : This thesis deals with the problem of estimating a function or one of its derivatives from a set of measurements, mainly of a bivariate or spatial nature which is so common in environmental applications. In this work particular attention has been on the lidar (light detection and ranging) application which is a versatile technique for measurement of among other things atmospheric trace gases. LÄS MER

 2. 2. Development and application of Differential Optical Absorption Spectroscopy (DOAS) for Asian urban air monitoring and atmospheric research

  Författare :Yu Yong; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Asian cities; air pollution; DOAS; free radicals; aerosol; long-path absorption; emission sources; industrial emission; atmospheric chemistry;

  Sammanfattning : Urban air pollution is a serious concern in developing countries and there is a need for qualified measurements of a range of compounds on a nation-wide basis. A suitable potential technique for air monitoring is Differential Optical Absorption Spectroscopy (DOAS). LÄS MER

 3. 3. Lidar Techniques for Environmental Monitoring

  Detta är en avhandling från Atomic Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Rasmus Grönlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Atomic and molecular physics; remote laser-induced breakdown spectroscopy; laser-induced fluorescence; differential absorption lidar; fluorescence lidar; Atom- och molekylärfysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ljus kan beskrivas som en elektromagnetisk våg och har då en viss våglängd. Färgen på ljuset förändras beroende på våglängden. Av det synliga ljuset har violett ljus den kortaste våglängden och rött ljus den längsta. LÄS MER

 4. 4. Laser spectroscopic analysis of atmospheric gases in scattering media

  Detta är en avhandling från Atomic Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Mikael Sjöholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fjärranalys; Remote sensing; Laser spectroscop; Scattering of light; Diode lasers; acoustics; optics; Electromagnetism; optik; akustik; Elektromagnetism; Optical absorption; Nondestructive testing: optical; Interdisciplinary applications of physics; Laser technology; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; LIDAR remote sensing; Laserteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Doften av blommor och mat förnimmer vi med näsan, vilken är en finurlig gassensor som även känner av mindre trevliga lukter från exempelvis rök och avgaser. Våra ögon ser färger och former hos föremål genom att detektera ljus som har reflekterats, brutits, spridits eller delvis absorberats i vår omgivning. LÄS MER

 5. 5. Development of laser spectroscopy for scattering media applications

  Detta är en avhandling från Atomic Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Mats Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laserteknik; Laser technology; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; Fysik; Physics; coherent sampling; optical sensor; light absorption; noninvasive measurement; diode laser; scattering of light; laser spectroscopy; fluorescence spectroscopy; remote sensing; Lidar; DIAL;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Nationalencyklopedin står det att spektroskopi är en metod för att studera molekyler, atomer och atomkärnor med hjälp av dess spektra. Man använder både elektromagnetisk strålning och partikelstrålning inom spektroskopin. Spektroskopi används inom astronomi, kemi, fysik och medicin. LÄS MER