Sökning: "different"

Visar resultat 1 - 5 av 33407 avhandlingar innehållade ordet different.

 1. 1. Olika världar, skilda värderingar : Hur flickor och pojkar möter högstadiets fysik, kemi och teknik

  Författare :Else-Marie Staberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; classroom interaction; compulsory school; learning style; science; social class; technology;

  Sammanfattning : This study investigates how Swedish pupils meet science (chemistry and physics) and technology in compulsory school. It explores girls' and boys' actions in and thoughts about these subjects. The study has a feminist perspective focusing on girls. LÄS MER

 2. 2. Different Voices - Different Stories : Communication, identity and meaning among people with acquired brain damage

  Författare :Eleonor Antelius; Lars-Christer Hydén; Marja-Liisa Honkasalo; Andrew Sparkes; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Acquired brain damage; body; communication; dependence; disability; embodiment; enactment; ethnography; identity; language use; meaning-making practices; narratives; normality; personhood; power relations; self-determination; social interaction; stories; storytelling; story-making; videoethnography; voice; Beroende; berättande; berättelser; etnografi; funktionshinder; förkroppsligande; förvärvad hjärnskada; identitet; kommunikation; kropp; maktrelationer; meningsskapande praktiker; narrativer; normalitet; personskap; röst; självbestämmande; social interaktion; språkanvändning; videoetnografi; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of the dissertation is to understand meaning-making practices used by people suffering from acquired brain damage with severe physical and communicative disabilities, in order to create and sustain their identity and personhood in relation to other people. The study emanates from the idea that identity and personhood, also in relation to disability, are created/sustained in ongoing interaction between people in everyday situations, and that the ability to narrate is central to such a creation of identity. LÄS MER

 3. 3. Different bands for different spins : a study of the alternant molecular orbital method as applied to crystals

  Författare :Jean-Louis Calais; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. A different parenthood?

  Författare :Mikaela Starke; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Mellan skilda världar : En studie av doktoranders lärsituation i relation till förutsättningarna i fyra företagsforskarskolor

  Författare :Lillemor Wallgren; Lars Owe Dahlgren; Per-Erik Ellström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Doctoral studies; research school; industrial research school; doctoral student; industrial doctoral student; Forskarutbildning; forskarskolor; företagsforskarskolor; doktorander; företagsdoktorander; industridoktorander; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Företagsforskarskolor syftar till att kunskaps- och kompetensnivån i näringslivet skall höjas och högskolan tillföras kunskap och erfarenheter från näringslivet. Detta är tänkt att ske genom en utvidgad handledning, bestående av både en akademisk handledare och en industrihandledare, vidare ett avhandlingsprojekt som är av intresse för företaget och dessutom genom att företagsdoktoranderna parallellt med sin utbildning till viss del arbetar inom ett företag. LÄS MER