Sökning: "dietary intake"

Visar resultat 1 - 5 av 256 avhandlingar innehållade orden dietary intake.

 1. 1. Dietary Patterns Identification and Health Implications in the Swedish Population

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Erika Ax; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dietary Pattern; Dietary Recommendations; Dietary Survey; Environmental Contaminants; Healthy Diet Indicator; Heatlhy dietary pattern; Low-Carbohydrate; Mediterranean diet; Nutritional Biomarkers; Obesity; Overweight; Principal Component Analysis; Prostate Cancer; Sweden; Traditional dietary pattern; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Nutrition; Nutrition;

  Sammanfattning : We eat foods not nutrients. What is more, we eat them in combinations. Consequently, capturing our complex food habits is likely an advantage in nutrition research. The overall aim of this doctoral thesis was therefore to investigate dietary patterns in the Swedish population –nutrient intakes, nutritional biomarkers and health aspects. LÄS MER

 2. 2. Nutrition in the second year of life. Effects of different milk compositions on dietary intakes, growth and metabolism

  Detta är en avhandling från Department of Pediatrics, Lund University

  Författare :Johan Svahn; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein intake; nitrogen; iron fortification; iron intake; growth; fatty acids; fat metabolism; fat intake; energy intake; dietary intake; blood lipids; cow´s milk; cholesterol; Amino acids; children; protein metabolism.; Pediatrics; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur näringsbehovet tillgodoses skiljer sig mellan spädbarn och småbarn. Bröstmjölk och/eller modersmjölksersättning dominerar som källor till energi-och näringsintag under första levnadsåret. LÄS MER

 3. 3. Diet and Cardiometabolic Disease Dietary trends and the impact of diet on diabetes and cardiovascular disease

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Benno Krachler; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :Medicine; Cross-sectional study; Cross-sectional survey; Diet; Dietary intake; Dietary survey; Food consumption; Food frequency; Milk; MONICA; Sweden; Body Mass Index; Hip circumference; Waist circumference; Diabetes; Metabolic syndrome; Cardiometabolic syndrome; Cardiovascular disease; Erythrocyte Membrane; Fatty Acids; Membrane Lipids; Fatty acid desaturases; Pentadecanoic acid; Heptadecanoic acid; Lignan; Enterolactone; Dietary Fibre; Physical activity; Education; Smoking; Alcohol; Medicin; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : Cardiovascular diseases are the leading cause of death in most industrialised countries and in developing countries the trend in cardiovascular-related deaths is increasing. World-wide, type 2 diabetes mellitus (T2DM) is an emerging cause of disability and premature death. LÄS MER

 4. 4. Nutrition in infancy - Clinical studies on dietary intake, metabolism and growth

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Pia Karlsland Åkeson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; urea; triglycerides; protein intake; nutrition; Mediterranean; infant; growth; formula; fat intake; energy intake; diet; C-peptide; cholesterol; breast milk; bioavailability; amino acids; apolipoproteins; weaning; weaning foods; Pediatrics; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad betyder näringsintaget för ämnesomsättning och tillväxt under barnets första år? Under första levnadshalvåret anses uppfödning med bröstmjölk ge spädbarnet ett fullvärdigt protein- och fettintag. Finns inte bröstmjölk att tillgå bör modersmjölksersättning (MME) ges istället. LÄS MER

 5. 5. Aspects of nutrition in geriatric patients - Especially dietary assessment, intake and requirements

  Detta är en avhandling från MATS PERSSON, Department of Community Medicine, Malmö University Hospital, entrance 59, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Mats Persson Lintrup; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Validity.; Total energy expenditure; Reproducibility; Malnutrition; Geriatric patients; Fluid intake; Energy requirements; Doubly labelled water; Diet records; Aged; Dietary intake; Nutrition; Näringslära; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många av de äldre patienterna som är inlagda på sjukhus eller som bor i särskilda boenden inom äldreomsorgen är idag undernärda. En sammanställning av Socialstyrelsen över svenska studier under de senaste 20 åren visade på en genomsnittlig frekvens av undernäring på 28%. LÄS MER