Sökning: "didaktik licentiatavhandlingar"

Visar resultat 1 - 5 av 229 avhandlingar innehållade orden didaktik licentiatavhandlingar.

 1. 1. Möte med det förflutna : digitaliserade primärkällor i historieundervisningen

  Författare :Karin Sandberg; Lotta Vikström; Thomas Nygren; Ann-Kristin Högman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; History didactics; digitalized primary sources; historical thinking; historical empathy; contextualization; upper secondary school; didaktik; historieundervisning; digitaliserade primärkällor; historiskt tänkande; historisk empati; kontextualisering; gymnaiset; History; historia; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : In recent years, the Swedish educational system has undergone considerable change. A new curriculum and swift digitization via the implementation of the "one-to-one" system have increased the call for new teaching methods in schools. LÄS MER

 2. 2. Ämnesintegrering på vård- och omsorgsprogrammet utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Författare :Maria Christidis; Viveca Lindberg; Mats Landqvist; Gun-Britt Wärvik; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity-theory; subject integration; upper-secondary vocational education; vocational knowledge; Verksamhetsteori; ämnesintegrering; gymnasial yrkesutbildning; yrkeskunnande; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The study investigated subject integrated teaching and vocational knowledge in one Health and Social Care program. The material was collected ethnographically, during a period of a school semester (5 months), and analysed according to the Activity-Theoretical concepts actions, goals and tools. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av ett yrke : om gymnasieelevers identitetsskapande på hantverksprogrammet frisör

  Författare :Eva Klope; Christian Helms Jørgensen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; vocational identity; student identity; hairdresser; vocational education; ethnography; Identitet; yrkesidentitet; elevidentitet; frisör; yrkesutbildning; etnografi; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This study attempts to understand the creation of identities, especially focusing on vocational identities within the vocational education and training (VET) for hairdressers. To be trained for a vocation like hairdressing means that more has to be learnt other than to do nice haircuts or other treatments. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av yrkeskunnande vid APL : Redskap och situatuioner inom Vård- och omsorgsprogrammet

  Författare :Pia Lindström; Lázaro Moreno Herrera; Eva Eliasson; Gun-Britt Wärvik; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment of vocational knowledge; workplace based learning; health and social care and feedback; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The subject of study of this research is the assessment of vocational knowledge in the health andsocial care program in upper secondary school. The study focuses on the first period of workplacelearning in health and social care program, which mostly occurs in elderly care. LÄS MER

 5. 5. Rikare resonemang om rättvisa : Vad kan kvalificera deltagande i samhällskunskapspraktiken?

  Författare :Malin Tväråna; Inger Eriksson; Göran Bergström; Martin Kristiansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civics; civic education; civic didactics; justice; civic reasoning; teaching and learning; subject content knowledge; Phenomenography; intersubjectivity; Activity Theory; learning tasks; Learning Study; samhällskunskap; samhällskunskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; rättvisa; resonerande; undervisning och lärande; ämnesdidaktik; fenomenografi; intersubjektivitet; verksamhetsteori; Learning Study; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The study explores the meaning of knowing how to reason about justice in civics in upper secondary school. This is examined through the analysis of students’ conceptions of justice, and of their conceptions of civic reasoning about justice. It is also examined through the analysis of civic education practise. LÄS MER