Sökning: "dialogue competence"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden dialogue competence.

 1. 1. Utmaningen från andra berättelser En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gull Törnegren; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; Ethics; ethics; feminism; feminist ethics; communicative ethics; dialogue based ethics; discourse ethics; deliberative democracy; public conversation; public deliberation; moral judgment; political judgment; enlarged thought; storytelling; narrative; narrative matrix; story image; critical perspective; enlarged thought-storytelling; marginalized experience; marginalization; identity; narrative ethics; socio-narratology; resistance; life-story; story; experience; hermeneutics; narrative-hermeneutic competence; narrative competence; hermeneutic competence; Interkulturella studier; Intercultural Studies; marginali;

  Sammanfattning : The present study has a threefold aim: First, the theoretical aim is to give a contribution to refinement of the theory of dialogue based feminist ethics, concerning the understanding of judgment and narration within such an ethics.  The study also has an empirical aim, defined as to clarify what kind of knowledge, relevant to the moral judgment of an engaged outsider actor, can be received from dialogical interpretation and analysis of a limited selection of critically reflecting life stories. LÄS MER

 2. 2. Dialogkompetens i skolans vardag en aktionsforskningsstudie i hörselklassmiljö

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ann-Christine Wennergren; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hard-of-hearing pupils; dialogue competence; critical friends; school improvement; participatory action research; sociocultural theories; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : I hörselklass finns barn och ungdomar med olika grad av hörselnedsättning där alla har behov av hörapparat samt hörselteknisk utrustning i miljön. Det initiala problemområdet inför detta avhandlingsarbete handlade om att kommunikationsmönstret i klassrum för elever med hörselnedsättning starkt påverkades av vald hörselteknisk lösning, vilket bidrog till en passiv inställning till kommunikation mellan eleverna. LÄS MER

 3. 3. Att tala med, mot och förbi varandra. Samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Filippa Säwe; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; metapragmatic speech; constructivism; meaning-producing processes; metaphor; climate of conversation; conversation strategies; rhetoric; deaf; school representatives; parents; dialogue; talk - as - interaction; vagueness; identity creation; categorization process.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom många olika fält hyllas dialogen. Det finns en stark och utbredd tro, främst i det västerländska samhället, att lyckas man bara upprätta en dialog kan man planera i samförstånd och lösa problem. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter och begränsningar Om lärares arbete med montessoripedagogiken i praktiken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Per Gynther; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Montessori; Montessori education; Montessori teacher; Montessori method; Montessori material; space for action; competence; experience based learning; reflection; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This study examines processes connected to teacher’s transformation of the Montessori theory and it's described application to a daily practice.  The aim is to create knowledge about what constitutes possibilities and limitations for teachers in their daily work with Montessori education. LÄS MER

 5. 5. La Référence au passé dans le dialogue : Étude de l’acquisition de la temporalité chez des apprenants dits avancés de français

  Detta är en avhandling från Stockholms universitet, Institutionen för franska och italienska

  Författare :Maria Kihlstedt; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language learning; qualified learners; advanced stages of acquisition; individual variation; spoken French; interaction scaffolding; tense and aspect; past time reference; imparfait; perfect; aoriste; Aktionsart; aspectual values; temporal movement; discourse cohesion; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket; French; franska;

  Sammanfattning : The present thesis is a study of past time reference by Swedish university students in interaction with a native speaker of French. Most previous studies in the field of language acquisition have focussed on learners at early stages of acquisition. It is less known how adult, qualified learners use a second language. LÄS MER