Sökning: "dialogicitet"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet dialogicitet.

 1. 1. "Att lyssna med ögat" : Studier i Peder Sjögrens 1940-talsromaner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Peter Forsgren; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Narratologi; läsakt; fyrtiotalism; figura; förbön; dialogicitet; grotesk; Peder Sjögren; narratologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Skeendet på stället" Röster och samtidigheter i tre verk av Sara Lidman

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Dissertations

  Författare :Anna Salomonsson; Linnéuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sara Lidman; dialogicity; modernity; colonialism; postcolonialism; concurrences; Mikhail Bakhtin; Gayatry Chakravorty Spivak; Frantz Fanon; Sara Lidman; dialogicitet; modernitet; kolonialism; postkolonialism; concurrences; Michail Bachtin; Gayatry Chakravorty Spivak; Frantz Fanon; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines how cultural encounters and asymmetrical power relationships are depicted in three works by Sara Lidman (1923–2004): Hjortronlandet (“Cloudberry Land”) from 1955, Med fem diamanter (“With Five Diamonds”) from 1964 and Samtal i Hanoi (“Conversations in Hanoi”) from 1966. They are set in three very different colonial contexts, northern Sweden in the early 20th century, Kenya in the early 1960’s and Vietnam in 1965, and take place in a time of transition when an agricultural, local way of life is challenged by a Eurocentric understanding of modernity and knowledge. LÄS MER

 3. 3. Predikans samtal : En studie av lyssnarens roll i predikan hos Gustaf Wingren utifrån Michail Bachtins teori om dialogicitet

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos

  Författare :Jonny Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sermon; dialogue; theory; practice; listener; authoritative address; Michail Bachtin; Gustaf Wingren; Kyrkohistoria; Gudstjänstens homiletik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The claim of this dissertation is that the Christian sermon, even though monological in form, may best be described as dialogue, as conversation. Using the theory of the Russian philosopher, literary scholar and language theoretician Michail Bachtin (1895-1975) concerning the nature of language as dialogue, eight sermons delivered by the professor ofsystematic theology in Lund; Gustaf Wingren (1910), have been analyzed. LÄS MER