Sökning: "dialogic"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet dialogic.

 1. 1. Swedish integration policy documents : a close dialogic reading

  Detta är en avhandling från University of Warwick

  Författare :H. Thomas R. Persson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Sweden as the great welfare state where everybody is equally welcomed and cared forhas for long been the prevailing view. Although Swedish integration policy seems toconfirm this view, this is far removed from many people's experienced reality. LÄS MER

 2. 2. Det autentiska Andra : Om etnografi, etik och existens

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Mikael Vallström; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; the Other; ethics; existence; ethnography; representation; Norrland; field; resistance; modern; non-modern; discourse; otherness; difference; authenticity; dialogic; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : The point of departure for the dissertation is the problem of representing other people and other cultures from a modern scientific and ethnographic standpoint. This concerns, above all, a problem based on a power relationship, on various forms of subordination and marginalization of the Other(s), who are contrasted with normality and a modern "us". LÄS MER

 3. 3. Framing perceived values of education when perspectives of learning and ICTs are related

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Lars Norqvist; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; ICTs; Education; Perceived value; Dialogue; Dialogic perspective; Perceived values of learning; Perceived values of education; Learning situations; Formal education; Non-formal education; Perceived value framework; Photo interviews; Formal learning; Non-formal learning; Informal learning; Information; Communication; Technology; ICT.; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis offers dialogue about the relations between learning and Information and Communication Technologies (ICTs). The dialogue is guided by the question of how to design education to increase perceived values of learning. LÄS MER

 4. 4. Mellan mission och dialog. Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige

  Detta är en avhandling från Norma bokförlag. Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå, tel 0910-77 91 02

  Författare :Thomas Stoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; dialogic efforts; holism; exclusivism; attitudes; proselytism; conversion; mission; ecumenical and interfaith dialogue; integration; diaconal activity; Islam; interfaith encounters; Christian denominations; multifaith society; Migration; religious pluralism; identity; theology of religion; interfaith network.; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den nya mångreligiösa och mångkulturella situationen i det svenska samhället till följd av invandring och ökad globalisering har ställt de svenska protestantiska trossamfunden inför nya uppgifter och utmaningar. Mötet med människor av annan tro och den ökande religiösa pluralismen har tvingat sammfunden till ny reflektion kring sin egen identitet och självförståelse vad gäller uppdrag och pastoralt arbete inför framtiden. LÄS MER

 5. 5. Students’ experiences and perceptions of good teaching practice

  Detta är en avhandling från Division of Education, Department of Sociology, Lund University

  Författare :Kyriaki Doumas; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Students’ experiences; in-depth teaching and understanding; approaches; dialogic teaching; involved teaching; literature teaching; physics teaching; phenomenography; contextual analysis; eros pedagogy; upper secondary education; Greek education;

  Sammanfattning : Through in-depth interviews, students’ experiences and perceptions of good teaching practice in literature and physics during one school year were investigated in eight upper secondary classes of the first, second and third years in Greece. Students’ feelings of joy, pleasure and personal meaning in the teaching and learning situation were in focus of the research. LÄS MER