Sökning: "dialogfilosofi"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet dialogfilosofi.

 1. 1. Vad händer med dialogen? En studie av dialogisk interaktion mellan pedagog och barn i förskolan

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Maria Fredriksson Sjöberg; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education and Learning; Utbildning och lärande; preschool; teacher; child; dialogue; interaction; communication; multiparty call; philosophy of dialogue; relational pedagogy; video observation; förskola; pedagog; barn; dialog; interaktion; kommunikation; flerpartssamtal; dialogfilosofi; relationell pedagogik; video-observation; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to gain knowledge about dialogues in the setting of the preschool. The more in-depth purpose is to highlight what happens in dialogues between a teacher and a child when more children join the situation of interaction in which the dialogue is taking place. LÄS MER

 2. 2. Educational encounters with adult students in difficult learning situations

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Lisbeth Ohlsson; Högskolan Kristianstad.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; metakognition; kontextuell analys; difficult learning situations; Adult education; hidden potentials for learning; teacher-student interaction; dialogue and diagnosis; contextual analysis; metacognition; inclusive education; life-world; dialog och diagnos; dolda resurser för lärande; livsvärldsperspektiv; interaktion mellan lärare och studerande; inkluderande undervisning; svåra lärandesituationer; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgörs av en retrospektiv studie av författarens pedagogiska och psykologiska praktik i Grundläggande Kommunal Vuxenutbildning i södra Sverige. Den grundläggande vuxenutbildningen genomförde i sin uppsökande verksamhet ett projekt vid Samhall AB, ett statsägt företag som producerar varor och tjänster och som har regeringens uppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för anställda med funktionshinder. LÄS MER

 3. 3. Dynamic Communication: an Analytic and Constructive Study on the Problem of Religious Communication, based on Martin Buber's Philosophy of Dialogue

  Detta är en avhandling från Norma Bokförlag, Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå

  Författare :Christina Runquist; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Love; Phenomenology; Martin Buber; Religion; Meaning; Dialogue; Ordinary Language; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : In the present work, I study various aspects of Martin Buber's model of how a human being can communicate, in a meaningful way, his or her religious experiences to and with another human being. My method has aspects of both conceptual analysis and phenomenologial description. LÄS MER