Sökning: "dialect change"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden dialect change.

 1. 1. Dialekt där den nästan inte finns : En folklingvistisk studie av dialektens sociala betydelse i ett standardspråksnära område

  Författare :Jannie Teinler; Ulla Börestam; Mats Thelander; Rune Røsstad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Swedish; folk linguistics; dialect; standard language; laypeople s perceptions; dialect change; linguistic demarcations; social meaning; enregisterment; mental maps; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : By approaching dialect and standard language from a folk linguistic perspective, this thesis aims to investigate how laypeople perceive, talk about and orient towards dialect and standard language in a dialect area close to the perceived linguistic and administrative centre of Sweden. It consequently focuses on dialect and standard language as socially meaningful entities, rather than as sets of linguistic features, and studies a dialect area as it is understood by those who identify with it. LÄS MER

 2. 2. Ingrian Finnish : dialect preservation and change

  Författare :Manja Irmeli Lehto; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Språk; Österjöfinska; Dialektologi; Finska; Finno-Ugric languages; Finsk-ugriska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Återbesök i Eskilstuna : En undersökning av morfologisk variation och förändring i nutida talspråk

  Författare :Eva Sundgren; Lars-Gunnar Andersson; Bengt Nordberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Sociolinguistic variation; language change; spoken Swedish; Eskilstuna; morphology; real time; apparent time; panel study; trend study; individual change; generational change; intralinguistic constraints; salience; quantitative analysis; implicational scaling; local integration; social mobility; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages; sociolinguistic variation; langugage change; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : Real-time replications of empirical studies of language use are scarce. This study of language change in real time replicates an investigation of the social variation of spoken Swedish in the medium-sized town of Eskilstuna, using data collected 29 years after the original study. LÄS MER

 4. 4. Word Order in Övdalian : A Study in Variation and Change

  Författare :Piotr Garbacz; danska och isländska Avdelningen för svenskämnen; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Stylistic Fronting; V-to-I movement; Swedish dialects; dialect syntax; language change; variation; älvdalsmålet; Övdalian; Elfdalian; the Rich Agreement Hypothesis; negative concord;

  Sammanfattning : This dissertation discusses aspects of the syntax of Övdalian, a variety spoken by ca. 2,500 people in the province of Dalecarlia in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Ungdomar och dialekt i Alingsås : Young people and dialect in a small town in West Sweden

  Författare :Anna Gunnarsdotter Grönberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; sociolinguistic variation; phonology; dialect levelling; language change; regionalization; urbanization; youth; upper secondary schoo; high school; youth language; sex and gender; geographic mobility; demogeography; lifestyle;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of sociolinguistic variation among students from five municipalities, all attending an upper secondary school in Alingsås, a town of 25,000, northeast of Göteborg, Sweden. The material consists of recorded interviews with 97 students. LÄS MER