Sökning: "diagnos i skolan"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden diagnos i skolan.

 1. 1. Participation and ICT : Students with Special Educational Needs in Upper Secondary School

  Författare :Moa Yngve; Helena Hemmingsson; Helene Lidström; Elin Ekbladh; Ingeborg Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Accommodations; assessment; education; environment; information technology; occupational therapy; rasch analysis; school activity; support; work;

  Sammanfattning : Introduction: The use of information and communication technology (ICT) has been highlighted over the past 20 years as a promising accommodation to improve participation in school activities among students with special educational needs (SEN). However, evidence is still needed. LÄS MER

 2. 2. Diagnos i skolan. En studie av skolsituationer för elever med syndromdiagnos

  Författare :Inga-Lill Jakobsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Syndrome-diagnosis; school situations; educational response to special needs; multi-disciplinary co-operation; communication; communicative contexts; participation and learning;

  Sammanfattning : The research problem in this study concerns syndrome-diagnoses and educational response to special needs. The aim was to describe and analyse school situations, in which pupils with a syndrome-diagnosis were participating. LÄS MER

 3. 3. Growing up with Dyslexia: Cognitive and Psychosocial Impact, and Salutogenic Factors

  Författare :Gunnel Ingesson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; Resilience; Salutogenic Factors; Socio-emotional Outcome; Cognitive Stability; Developmental Dyslexia;

  Sammanfattning : The studies in this doctoral thesis report aspects of cognitive and socio emotional development in a group of teenagers and young adults with dyslexia. The 75 subjects, between 14 and 25 years of age, had been diagnosed in the latter half of the 1990s, and the collection of quantitative and qualitative data was performed in 2003-04. LÄS MER

 4. 4. Direct Demonstration of Influenza Virus and Mycoplasma Pneumoniae in the Respiratory Tract

  Författare :Anna Nilsson; Enheten för infektionssjukdomar; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; polymeras chain reaction; influenza virus; Mycoplasma pneumoniae; diagnosis; respiratory tract infection; sample site; serial samples;

  Sammanfattning : Diagnostic tests based on nucleic acid amplification have become available for Mycoplasma pneumoniae (MP) and influenza viruses. Here, an MP PCR test detected 100% of infections during the first three symptomatic weeks, whereas classical serology detected 21% week 1, 56% week 2, and 100% week 3. LÄS MER

 5. 5. Clinical diagnosis of lumbar disc herniation, outcome predictors for surgical treatment

  Författare :Nikola Vucetic; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Sammanfattning Diskbråck - en utbuktning/bristning av mellankotskivan så att disksubstans tränger in i ryggmärgskanalen - är en av de få orsakema till ryggutlöst smärta som framgångsrikt kan behandlas kirurgiskt. Trots forbättrad röntgendiagnostik och förfinade kirurgiska metoder har operationsresultaten inte namnvärt forbättrats under de senaste decenniema. LÄS MER