Sökning: "diabetes insulin"

Visar resultat 1 - 5 av 880 avhandlingar innehållade orden diabetes insulin.

 1. 1. Ett år med diabetes : beskrivning av ett förlopp samt analys av faktorer som stött eller hindrat ett framgångsrikt behandlingsresultat

  Författare :Birgitta S. Eriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Diabetes mellitus; non-insulin-dependent; psychology; Diabetes; Patientupplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Insulin Resistance : Causes, biomarkers and consequences

  Författare :Christoph Nowak; Tove Fall; Erik Ingelsson; Johan Sundström; Rachel Freathy; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; insulin resistance; diabetes; insulin secretion; cardiovascular; mendelian randomization; proteomics; metabolomics; genomics; molecular epidemiology; complex disease; risk prediction; coronary heart disease; stroke; hyperglycemia;

  Sammanfattning : The worldwide increasing number of persons affected by largely preventable diseases like diabetes demands better prevention and treatment. Insulin is required for effective utilisation of circulating nutrients. LÄS MER

 3. 3. Pharmacometrics Modelling in Type 2 Diabetes Mellitus : Implications on Study Design and Diabetes Disease Progression

  Författare :Siti Maisharah Sheikh Ghadzi; Maria C. Kjellsson; Mats O. Karlsson; Sandra Visser; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacometric; type 2 diabetes mellitus; impaired glucose tolerance; prediabetes; anti-diabetes drug development; insulin; glucose; natural diabetes disease progression; lifestyle intervention; short-term provocation; long-term effect; glucose homeostasis; glucose and insulin regulation; weight; dropout; Pharmaceutical Science; Farmaceutisk vetenskap; Endokrinologi och Diabetologi; Endocrinology and Diabetology;

  Sammanfattning : Pharmacometric modelling is widely used in many aspects related to type 2 diabetes mellitus (T2DM), for instance in the anti-diabetes drug development, and in quantifying the disease progression of T2DM.The aim of this thesis were to improve the design of early phase anti-diabetes drug development studies with the focus on the power to identify mechanism of drug action (MoA), and to characterize and quantify the progression from prediabetes to overt diabetes, both the natural progression and the progression with diet and exercise interventions, using pharmacometrics modelling. LÄS MER

 4. 4. Assessment and Treatment of Impaired Insulin- Secretion and Action in Type 2 Diabetes

  Författare :Mozhgan Dorkhan; diabetes och endokrinologi Genomik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 2 diabetes; insulin secretion; glucagon test; insulin resistance; insulin glargine; insulin tolerance test; thiazolidinediones; natriuretic peptides; adiponectin; thyroid associated ophthalmopathy; proinsulin;

  Sammanfattning : Type 2 diabetes (T2D) is a disease characterised by varying degrees of defect in insulin secretion and insulin sensitivity and associated with increased morbidity and mortality. Optimal glycaemic control reduces the progression of diabetic complications. LÄS MER

 5. 5. Insulin signalling in human adipocytes : mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes

  Författare :Anna Danielsson; Peter Strålfors; Fredrik Nyström; Lena Stensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipocytes; type 2 diabetes; insulin; insulin resistance; insulin signalling; phosphorylation; insulin receptor substrate 1; feedback control; Medical cell biology; Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : Prevalensen av fetma ökar drastiskt i stora delar av världen och utgör en stor riskfaktor för att utveckla insulinresistens och typ 2 diabetes. Fettväven kan bli mycket stor om för mycket energi tas upp av kroppen. LÄS MER