Sökning: "developmental task"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade orden developmental task.

 1. 1. Bioinformatic tools for the analysis of microbial genomes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Thomas Sicheritz-Pontén; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Developmental biology; Utvecklingsbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Developmental biology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Utvecklingsbiologi; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Sammanfattning : High throughput genome sequencing projects are producing an enormous amount of rawdata which has to be converted into biological knowledge. The newly established field ofbioinformatics is concerned with the continuous development of novel methods and toolsfor the comparative analysis of DNA sequences and genomic data. LÄS MER

 2. 2. Fish Lenses : Anatomy and Optics

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Tomasz M Kozłowski; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-01]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Plasticity; Development; Cellular structure; Lens fiber cells; Modeling; Laser Scanning; Schlieren photography; Fast Fourier Transform FFT ;

  Sammanfattning : How fish eyes may save yours?According to the World Health Organization, cataract was responsible for over half of the blindness world-wide in 2010. Getting a cataract means that the lens inside your eye gets clouded, preventing clear, sharp vision. Cataract can be caused by age, physical trauma, genetics, or even skin disease. LÄS MER

 3. 3. Developmental Perspectives on Transfer in Third Language Acquisition

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Susan Sayehli; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Third language acquisition; second language acquisition; transfer; developmental stages; elicited imitation; syntax; morphology; psychotypology; cross-linguistic influence;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur lär vi oss ett nytt språk och hur påverkas språkinlärningen av de språk vi kan sedan tidigare? Syftet med denna avhandling är att undersöka hur utvecklingsstadier i inlärningen av ordformer och ordföljd i ett språk påverkas av tidigare inlärda språk (s.k. transfer). LÄS MER

 4. 4. Pojkarna vid datorn : Unga entusiaster i datateknikens värld

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stehag : Symposion graduale

  Författare :Jörgen Nissen; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; computer-mediated communication; computer interest; counterculture; crackers; developmental task; hackers; microworld; modernity; subculture; Sweden; youth; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Tbe aim of this study is to describe and to search for an understanding of Swedish computer captivated youth. This group is generally known as "hackers", often connoting queer loners and/or persons indulging in illegal activities. This picture is shown not to be a good representation of the Swedish countetpart. LÄS MER

 5. 5. Stadsbarndom: om barns vardag i en modern förort

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Bodil Rasmusson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; neighbourhood; adult perspectives of the best interest of the child; qualitative methods; child´s perspective; developmental task; middle childhood; Urban childhood; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Barns villkor i stadsmiljö är ett viktigt tema för förståelsen av den moderna barndomen. Barn har emellertid sällan tillfrågats om sin syn på stadens miljövillkor. LÄS MER