Sökning: "det känns fel"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden det känns fel.

 1. 1. "Det känns fel" : Om det svenska samhällets reaktioner på närvaron av tiggande EU-medborgare, 2014-2016

  Författare :Erik Hansson; David Jansson; Hans Swärd; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Begging; Lacanian psychoanalysis; Roma; racism; Sweden; nationalism.; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis offers a psychoanalytic critique of ideology in order to understand the Swedish society’s reactions to the presence of begging EU citizens during the period 2014 – 2016. The so-called ‘EU migrants’ are impoverished people, often from Romania, and commonly identified as Roma. LÄS MER

 2. 2. Chemokines and Integrins in Lymphocyte Development and Localization

  Författare :Jan Marsal; Immunologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serologi; transplantation; serology; Immunology; homing; development; IEL; lymphocytes; chemokines; integrins;

  Sammanfattning : The small intestine contains a large number of T lymphocytes within the single-layered epithelium that separates the gut lumen from the lamina propria. These intraepithelial T lymphocytes have potent cytolytic and immunoregulatory capacities, thought to be important for fighting infections, neoplastic growth, and sustaining epithelial integrity. LÄS MER

 3. 3. Specifity and genetic control of B cell reactivity in experimental arthritis

  Författare :Patrik Wernhoff; Immunologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serologi; transplantation; Genetics; cytogenetics; Genetik; cytogenetik; Immunologi; Autoimmunity B-cell response Epitope Genetics Linkage Analysis; Immunology; serology;

  Sammanfattning : Collagen-induced arthritis (CIA) and pristane-induced arthritis (PIA) are animal models for human rheumatoid arthritis (RA), and can be induced in susceptible mouse and rat strains. CIA is induced by immunization of type II collagen (CII), a cartilage specific protein together with Freund’s adjuvant. LÄS MER

 4. 4. Tiden har haft sin gång : Hem och tillhörighet bland sverigefinnar i Mälardalen

  Författare :Mirjaliisa Lukkarinen Kvist; Erik Olsson; Anna-Liisa Närvänen; Thomas Hylland-Eriksen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geriatric nursing; Sweden Finns; minority; identity; belonging; home district; network; aging; life course; Haapajärvi; Eskilstuna; Äldrevård; Sverigefinnar; minoritet; identitet; tillhörighet; hemort; nätverk; åldrande; livslopp; Haapajärvi; Eskilstuna; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Studien handlar om identitet och tillhörighet. Dess syfte är att studera hur personer som migrerat i unga år och som har bott i det ´nya´ landet i flera årtionden identifierar sig, var de känner sig vara tillhöriga och vilka slags band de utvecklar genom åren dels till den gamla hemorten och dels till den nya hemorten. LÄS MER

 5. 5. Memory Distortions Induced by Fluency − Behavioural and Electrophysiological Investigations

  Författare :Anne-Cécile Treese; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; memory distortions; recall-to-reject; celebrity; fluency; emotion; attractiveness; memory control;

  Sammanfattning : The investigation of memory distortions provides insights into how memory normally works. Adopting a cognitive neuroscience perspective, the present thesis aimed at investigating memory distortions and the neural correlates of processes contributing to successful control of memory interference in healthy participants. LÄS MER