Sökning: "design tänkande"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden design tänkande.

 1. 1. Framing the Gaze : (Audio-) Visual Design Intentions and Perceptual Considerations in Film Editing

  Författare :Thorbjörn Swenberg; Yvonne Eriksson; Árni Sverrisson; Pia Tikka; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; moving image editing; film production; TV production; audiovisual design; audiovisual perception; filmklippning; videoredigering; filmproduktion; TV-produktion; audiovisuell design; audiovisuell perception; Innovation and Design; innovation och design; Intercultural Studies; Interkulturella studier;

  Sammanfattning : The theme for this doctoral thesis focuses on how a film editor strives actively to perceptually frame and direct the film viewer’s gaze across film edits. The editor’s (audio-)visual intentions concerning the film viewing correspond to perceptual considerations that the editor makes during film editing. LÄS MER

 2. 2. Konstnärskap i samspel : om skapande arbetsprocesser i myndighetsledda samverkansprojekt

  Författare :Ulrika Florin; Inger Orre; Yvonne Eriksson; Maria Johansson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Creative work processes; collaborative projects; sketches; models; presentation; practical knowledge; visual communication; Skapande arbetsprocesser; samverkans projekt; skiss; modell; presentation; praktisk kunskap; visuell kommunikation; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Artists in interaction: creation processes in official collaborative projects is a doctoral thesis that explores the creation processes of artists, when the project owner defines the purpose, theme and framework. The area is explored from the artists' perspective and the overall research question deals with the opportunities and obstacles that artists face when working in collaborative projects. LÄS MER

 3. 3. Grundskoleelevers design i lärande : En studie om lärprocesser i programmering

  Författare :Maria Sparf; Susanne Kreitz-Sandberg; Håkan Löfgren; Susanne Kjällander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; programming; approach; engagement; design for learning; computational thinking; science centre; programmering; tillvägagångssätt; engagemang; design för lärande; datalogiskt tänkande; science center;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to the knowledge about how pupils design their learning in programming. It is mainly the learning process, how pupils deal with problems in programming and how they become, are and remain engaged in the tasks, which is of interest. LÄS MER

 4. 4. Representing Future Situations of Service : Prototyping in Service Design

  Författare :Johan Blomkvist; Stefan Holmlid; Robert Ramberg; Daniel Kindström; Youn-kyung Lim; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; service design; situated cognition; prototyping; representations; tjänstedesign; situerad kognition; prototypande; representationer;

  Sammanfattning : This thesis describes prototyping in service design through the theoretical lens of situated cognition. The research questions are what a service prototype is, what the benefits of service prototyping are, and how prototypes aid in the process of designing services. Four papers are included. LÄS MER

 5. 5. Konstruerandet av verkligheter: Gilles Deleuze, tänkande och arkitektur

  Författare :Fredrik Nilsson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; architectural research; philosophy; architectural design; architectural thinking; design theory; UN Studio; MVRDV; contemporary architecture; architectural theory; Gilles Deleuze;

  Sammanfattning : The structure and situation of modern society is often characterised as being radically transformed. Philosophy has increasingly become a source for reorientation in architectural design practice and theory. LÄS MER