Sökning: "dentine"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet dentine.

 1. 1. Dentine caries : acid tolerant microorganisms and aspects on collagen degradation

  Författare :Anders Hedenbjörk Lager; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dental Caries; Collagen; Cariogenic Agents;

  Sammanfattning : Karies är en stor folksjukdom, trots att den både kan förebyggas och behandlas effektivt. Om man inte ingriper preventivt och låter det naturliga förloppet råda, kommer kariesangreppet till slut att bryta igenom emaljen och involvera även den underliggande dentinvävnaden. LÄS MER

 2. 2. On the repair of the dentine barrier

  Författare :Helena Fransson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dentine; dental pulp capping; immunohistochemistry; enamel matrix proteins; bacteria; dental pulp exposure;

  Sammanfattning : Det övergripande målet för avhandlingen har varit att studera några aspekter av läkningen av tandens huvudsakliga hårdvävnad, dentinet. Vid mycket djupa kariesangrepp där dentinet förstörts och pulpan därmed blottats, rotbehandlas ofta tanden vilket innebär att pulpan tas bort och att rotkanalen fylls med ett rotfyllningsmaterial. LÄS MER

 3. 3. Stability of bacterial DNA in relation to microbial detection in teeth

  Författare :Malin Brundin; Ulf Sjögren; Anders Johansson; David Figdor; Inge Fristad; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cell-bound DNA; cell-death; dentine; DNA binding affinity; DNA decomposition; DNA preservation; extracellular DNA; hydroxyapatite; PCR; polymerase chain reaction; odontologi; Odontology;

  Sammanfattning : The fate of DNA from dead cells is an important issue when interpreting results from root canal infections analysed by the PCR technique. DNA from dead bacterial cells is known to be detectable long time after cell death and its stability is dependent on many different factors. LÄS MER

 4. 4. Preterm Infants - Odontological Aspects

  Författare :Marianne Rythén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Preterm infants; adolescent; oral hygiene; gingivitis; dental caries; dental enamel; malocclussion; dental arch; tooth size; enamel hypomineralization; dentine; polarized light microscopy; X-ray microanalysis;

  Sammanfattning : ABSTRACT Preterm birth is associated with medical complications and treatments postnatally and disturbances in growth and development. Primary and permanent teeth develop during this postnatal period. LÄS MER

 5. 5. Weaned Upon A Time : Studies of the Infant Diet in Prehistory

  Författare :Rachel Howcroft; Kerstin Lidén; Gunilla Eriksson; Tamsin O'Connell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Infant Feeding; Breastfeeding; Weaning; Milk; Diet; Fertility; Neolithic; Agriculture; Hunter-Gatherer; Bronze Age; Iron Age; Prehistory; Carbon and Nitrogen Stable Isotope Ratios; Bone; Dentine; Archaeological Science; laborativ arkeologi;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with how prehistoric infants were fed in different physical and cultural environments, and in particular what impact the economic, social, and epidemiological changes associated with the development of agriculture had on infant feeding practices. In order to examine these effects, stable isotope ratio analysis has been used to assess the duration of breastfeeding and weaning in a variety of prehistoric contexts. LÄS MER