Sökning: "den rökande människan"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden den rökande människan.

 1. 1. Den rökande människan. : Bilden av tobaksbruk i Sverige mellan 1950- och 1990-tal

  Författare :Ulrika Torell; Roger Qvarsell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Smoking; Popular Culture; Sweden; 20th Century History; Risk; Health; Advertising; Tobaksrökning; Etnobotanik; Tobaksvanor; Sverige; 1950-2000; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the cultural representations of smoking in Swedish popular press, books of etiquette, advertisment, popular medicine publications, and the health education genre. The questions focus on how tobacco has been used to represent specific values, ideas and ideals in relation to social and cultural contexts, as well as to femininity, masculinity, social stratification, risk, and health. LÄS MER

 2. 2. Case-control studies on risk factors for myeloid leukemias and myelodysplastic syndromes

  Författare :Jonas Björk; Avdelningen för arbets- och miljömedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiologic methods; bias epidemiology ; attributable fraction; smoking; hobbies; occupational exposure; chromosome aberrations; epidemiology; cytogenetic; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin;

  Sammanfattning : Case-control studies comprising telephone interviews for 333 cases of acute myeloid leukemia (AML), 226 cases of Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia (Ph+ CML), 330 cases of myelodysplastic syndromes (MDS), and matched controls were conducted. Information had to be obtained from next-of-kin much more often for cases (85%) than for controls (18%). LÄS MER