Sökning: "demon"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet demon.

 1. 1. Skogsrået, näcken och Djävulen : erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige

  Detta är en avhandling från Malört förlag

  Författare :Mikael Häll; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; nature spirit; demon; sexuality; devil; forest nymph; water spirit; troll; monster; incubus; succubus; magic; early modern; Sweden; popular belief; folklore; demonology; natural philosophy; witchcraft; bestiality; reformation; religion; crime; sin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I stormaktstidens Sverige utgavs en fornsaga där den mytiske svenske kungen Vilkinus ligger med havsfrun. Under denna tid kunde vanliga människor som påstod sig ha sådana förbindelser dock råka illa ut. År 1630 förhördes pigan Anna Larsdotter, som misstänktes ha fött näckens monstruösa avkomma. LÄS MER

 2. 2. Phase transitions and vortex structures in multicomponent superconductors

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Karl Sellin; KTH.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; multicomponent superconductors; superconductivity; phase transitions; monte carlo; vortices; vortex structure formation; competing interactions;

  Sammanfattning : Theoretical aspects of multicomponent superconductivity and systemswith competing interactions are studied using Monte Carlo techniques.Motivated by recent experimental and theoretical results of complex struc-ture formation of vortices in multicomponent systems, possible vortex struc-ture formations due to vortex interactions that are not purely attractive orrepulsive are considered. LÄS MER

 3. 3. Diazotrophy and diversity of benthic cyanobacteria in tropical coastal zones

  Detta är en avhandling från Stockholm : Botaniska institutionen

  Författare :Karolina Bauer; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Marine cyanobacteria; benthic nitrogen fixation; diversity; diazotrophy; Lyngbya majuscula; Zanzibar; western Indian Ocean; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Plant physiology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Växtfysiologi;

  Sammanfattning : Discoveries in recent years have disclosed the importance of marine cyano-bacteria in the context of primary production and global nitrogen cycling. It is hypothesized here that microbial mats in tropical coastal habitats harbour a rich diversity of previously uncharacterized cyanobacteria and that benthic marine nitrogen fixation in coastal zones is substantial. LÄS MER

 4. 4. Umeåsystemet en studie i alternativ nykterhetspolitik 1915-1945

  Detta är en avhandling från Umeå : : Umeå universitet

  Författare :Per Frånberg; Umeå universitet.; [1983]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Temperance; non-industrial areas; Prohibition; populism; restrictions; social control;

  Sammanfattning : This dissertation deals with temperance in rural economically backward communities in the county of Västerbotten in Northern Sweden. Most Swedish historians have related the rapid break-through of organized temperance to industrialization and industrial areas. The connection temperance - industrialization is indisputable. LÄS MER

 5. 5. Biodiversity in environmental assessment tools for impact prediction

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mikael Gontier; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Environmental impact assessment; Strategic environmental assessment; Biodiversity assessment; Prediction tools; GIS; GIS-base ecological models; Miljöteknik; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Sammanfattning : Urbanisation and infrastructure developments impact on the surrounding natural environment and threaten biodiversity. The fragmentation of natural habitats in particular is a major obstacle for the preservation of biodiversity in a long-term perspective. LÄS MER