Sökning: "democratic opinions"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden democratic opinions.

 1. 1. Att göra en demokrat? : Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan

  Författare :Anders Broman; Thomas Denk; Hans Lödén; Joakim Ekman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; political socialisation; conceptions of democracy; citizenship education; panel study; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This study focuses upon the extent that teaching about democracy affects pupil comprehension and opinions about democracy. Its point of departure is the question, “to what extent is school an agent of democratic socialization?” The overall aim of this study is to contribute to understanding the democratic socialization process and especially to understand the role that school can play in that process. LÄS MER

 2. 2. "Det borde vara att folket bestämmer" : en studie av ungdomars föreställningar om demokrati

  Författare :Cecilia [ Arensmeier ] Eriksson; Anna G. Jónasdóttir; Gullan Gidlund; Ann-Dorte Christensen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; democratic theory; conceptions of democracy; democratic opinions; youth; citizens; political socialisation; school and democracy; focus groups; demokrati; demokratiteori; föreställningar om demokrati; demokratiuppfattningar; ungdomar; medborgare; politisk socialisation; skola och demokrati; fokusgrupper; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : This study primarily investigates the conceptions of democracy held by young Swedes: What conceptions can be found? How are these conceptions similar to and different from each other? My main intention is to present nuanced pictures of different ways of viewing and of arguing for and against democracy. Some attention is also paid to possible differences between different youth groups, in terms of age, gender, and socioeconomic background. LÄS MER

 3. 3. Om det politiska i samhällskunskap : Agonism, populism och didaktik

  Författare :Ásgeir Tryggvason; Johan Öhman; Cecilia Arensmeier; Carsten Ljunggren; Sara Irisdotter Aldenmyr; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Science Education; Democratic Education; Agonism; Populism; The Political; Political Emotions;

  Sammanfattning : Democratic education can be seen as being constituted by a political dimension in two senses. In one sense, democratic education is political because it has a politically formulated goal to educate citizens. LÄS MER

 4. 4. Deliberativ undervisning – en empirisk studie

  Författare :Klas Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :deliberative teaching; knowledge; democratic citizenship; field experiment; upper secondary school; vocational program.;

  Sammanfattning : Since the early 2000s, the deliberative turn in democratic theory has influenced the debate on teaching. The proponents of deliberation in education have argued that deliberative teaching both enhances subject knowledge and democratic citizenship among students. LÄS MER

 5. 5. Att ta sig an världen : Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet

  Författare :Johan Sandahl; Lars Petterson; Martin Kristiansson; Anna Larsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Civics; Social studies; Civic teaching; Social studies teaching; Civic didactics; Social studies didactics; First order concepts; Second order concepts; Democratic socialisation; Civic literacy; Political science; Statsvetenskap; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this investigation is civics in the Swedish upper secondary school. In addition to subject matter, civics is also an agent for democratic socialisation. The study explores and analyses the reflections of six teachers on their teaching about globalisation. LÄS MER