Sökning: "democracy mission"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden democracy mission.

 1. 1. Demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer i grundskolans mellanår : En demokratididaktisk studie med fokus på SO-undervisning

  Författare :Anna Henriksson Persson; Sara Irisdotter Aldenmyr; Getahun Yacob Abraham; Christina Osbeck; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grades 4-6; democracy mission; democratic working methods; social sciences; teacher; skolår 4-6; demokratiuppdrag; demokratiska arbetsformer; samhällsorienterande ämnen; lärare; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : This study deals with the democracy mission of school, in which democratic working methods are a central part. The aim is to contribute with knowledge about how teachers as professional actors construct meaning of and shape to the democracy mission of school. LÄS MER

 2. 2. "Democracy begins at home" : Utbildning om och för hemmet som medborgarfostran

  Författare :Karin Hjälmeskog; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; democracy; gender equality; feminism; pragmatism; home economics; citizenship education; discourse; curriculum theory; Pedagogik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is intended as a contribution to a discussion about education, especially when related to democracy and gender equality, in other words citizenship education. A strategy for the inquiries is developed, termed a feminist pragmatist attitude. The focus is on thqualitative content of education i.e. LÄS MER

 3. 3. Konfessionalitet och medbestämmande : Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelserörelsens regionala nivå fram till 1922

  Författare :Torbjörn Larspers; Oloph Bexell; Cecilia Wejryd; Erik Sidenvall; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Theological identity; democracy; new-evangelism; Swedish Evangelical Mission Society; Mission Covenant Church of Sweden; Mission Society of Bible faithful Friends; regions; Konfessionalitet; medbestämmande; demokrati; nyevangelism; nyevangelisk väckelserörelse; EFS; Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen; SMF; Svenska Missionsförbundet; BV; Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner; regioner; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : In May 1856 the EFS (the Swedish Evangelical Mission Society), influenced by the new evangelism-movement, was established as an “internal mission” within the Church of Sweden.During the same period the “new evangelism” revival movement established regional organizations in order to coordinate the movement in different parts of the country. LÄS MER

 4. 4. Skolan som demokratiprojekt : En poststrukturell diskursanalys av demokratiuppdrag och lärarsubjekt

  Författare :Ami Cooper; Héctor Pérez Prieto; Joakim Larsson; Kerstin von Brömssen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Discourse theory; poststructural analysis; compulsory school; democratic education; teacher subject; a school free from abuse; Diskursteori; poststrukturell analys; grundskola; demokratiuppdrag; lärarsubjekt; kränkningsfri skola; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Based on a poststructural discourse-theoretical perspective, the aim of this thesis is to critically examine the construction of the Swedish compulsory school’s democratic education and its consequences for the teacher subject, in educational policy texts. Set against the backdrop of what is commonly referred to as a crisis of democracy, the study takes its point of departure in changes in educational politics in recent decades and the new national curriculum for the compulsory school in 2011. LÄS MER

 5. 5. Elevinflytande i gränslandet mellan didaktik och makt – en studie av undervisningspraktiken i tre grundskolor

  Författare :Linda Eriksson; Christina Segerholm; Göran Bostedt; Marianne Dovemark; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory school; democracy; didactic theory and practice; influence; knowledge; learning; multiple case study; power;

  Sammanfattning : This thesis focuses on student influence in the borderland between didactics and power. Student influence is ambiguous and the mission of student influence can be interpreted in different ways in Swedish compulsory schools. LÄS MER