Sökning: "demens vård"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden demens vård.

 1. 1. Som drabbad av en orkan : anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens

  Detta är en avhandling från : Åbo Akademis förlag-Åbo Akademi University Press

  Författare :Maud Söderlund; Högskolan i Gävle.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; lidande; vård; hälsa; anhöriga; familj; demens; hermeneutik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Abstrakt Söderlund, Maud. 2004. Titel: Som drabbad av en orkan - anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Karin Sjögren; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care environment; cross sectional study; dementia; nursing staff; organization; person-centred care; residential facilities; well-being; demens; organisation; personcentrerad vård; särskilda boenden; tvärsnittsstudie; vårdpersonal; vårdmiljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar nationellt och internationellt, och med ökande ålder ökar både fysisk och psykisk ohälsa. Äldre personer med ohälsa i form av kognitiv svikt (oftast demenssjukdom) kan bli beroende av vård och omsorg i särskilda boenden för äldre för att kunna känna trygghet och välbefinnande samt ha ett gott liv, i gemenskap med andra. LÄS MER

 3. 3. Vardag i olika världar: om dementa och vårdbiträden på tre gruppboenden

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Ulla Melin Emilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work; Demens; gruppboende; vårdbiträde; omsorg; caregiver; Dementia; group living; group home; communication; identity; interpersonal; psychosocial interaction; Care and help to handicapped; relationship.; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur ser vardagen ut för äldre demenssjuka människor? Vad händer när dementa och vårdbiträden dagligen möts i nära och intima relationer? Denna avhandling ger en ingående beskrivning av hur vardagen gestaltar sig på tre gruppboenden för dementa med utgångspunkt från hur dementa och vårdbiträden faktiskt handlar i olika situationer. Ett försök görs att ge ett förståelseperspektiv på vårdens vardag utifrån relationer mellan vårdare och vårdad och inom dessa grupper. LÄS MER

 4. 4. Care and services at home for persons with dementia. Structure, process, and outcomes

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Christina Bökberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dementia; Quality of life; Quality of care; Home care; Nursing; Person-centred care; Chain of care; Lawton s press competence model;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate formal care and services at home, regarding structure, process, and outcomes, for persons with dementia (aged 65+ years) at risk of nursing home admission. Availability and utilization of formal care and services at home for persons with dementia, from diagnosis to end-of-life stage, in eight European countries was described in study I. LÄS MER

 5. 5. Informal caregivers of older persons with dementia in eight European countries. Experiences, support, well-being and burden

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Connie Lethin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing Care; Informal caregivers; Dementia; Europe; Health Services; Home Nursing; Life change events;

  Sammanfattning : The overall aim was to investigate informal caregivers providing care for older persons with dementia (≥ 65 years of age) in eight European countries. Focus was on their experiences of formal care, access to support and factors that were associated with caregivers’ psychological well-being and burden. LÄS MER