Sökning: "demens vård"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden demens vård.

 1. 1. Som drabbad av en orkan : anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens

  Författare :Maud Söderlund; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vårdvetenskap; lidande; vård; hälsa; anhöriga; familj; demens; hermeneutik; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Abstrakt Söderlund, Maud. 2004. Titel: Som drabbad av en orkan - anhörigas tillvaro när en närstående drabbas av demens. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

  Författare :Karin Sjögren; David Edvardsson; Per-Olof Sandman; Karin Zingmark; Kerstin Segesten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; care environment; cross sectional study; dementia; nursing staff; organization; person-centred care; residential facilities; well-being; demens; organisation; personcentrerad vård; särskilda boenden; tvärsnittsstudie; vårdpersonal; vårdmiljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar nationellt och internationellt, och med ökande ålder ökar både fysisk och psykisk ohälsa. Äldre personer med ohälsa i form av kognitiv svikt (oftast demenssjukdom) kan bli beroende av vård och omsorg i särskilda boenden för äldre för att kunna känna trygghet och välbefinnande samt ha ett gott liv, i gemenskap med andra. LÄS MER

 3. 3. “Doing things together” : Towards a health promoting approach to couples’ relationships and everyday life in dementia

  Författare :Therése Bielsten; Ingrid Hellström; Agneta Kullberg; John Keady; Anna-Karin Edberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Couplehood; Dementia; Everyday life; Intervention; Salutogenesis; Demens; Det vardagliga livet; Intervention; Parskap; Salutogenesis;

  Sammanfattning : Background: Most people with dementia live in their own homes, often together with their partners, who become informal caregivers. Relationship quality and sense of couplehood can be threatened as a result of the transition from a mutually interdependent relationship to a caregiver-care-receiver relationship. LÄS MER

 4. 4. Care and services at home for persons with dementia. Structure, process, and outcomes

  Författare :Christina Bökberg; Äldres hälsa och personcentrerad vård; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dementia; Quality of life; Quality of care; Home care; Nursing; Person-centred care; Chain of care; Lawton s press competence model;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate formal care and services at home, regarding structure, process, and outcomes, for persons with dementia (aged 65+ years) at risk of nursing home admission. Availability and utilization of formal care and services at home for persons with dementia, from diagnosis to end-of-life stage, in eight European countries was described in study I. LÄS MER

 5. 5. Delirium in older people after cardiac surgery : risk factors, dementia, patients’ experiences and assessments

  Författare :Helena Claesson Lingehall; Birgitta Olofsson; Elisabeth Lindahl; Yngve Gustafson; Karl Gunnar Engström; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiac surgery; Cardiovascular disease; Delirium; Dementia; Nursing; Older people; Patients’ experiences; Perioperative period; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background:Delirium is common in older people undergoing cardiac surgery. Delirium is an acute or subacute neuro-psychiatric syndrome, characterized by a change in cognition, disturbances in consciousness; it fluctuates, develops over a short period of time and always has an underlying cause. LÄS MER