Sökning: "delphi technique"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden delphi technique.

 1. 1. Motivating External Participation in Marketing Intelligence Foresight

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Andrew Flostrand; Esmail Salehi-Sangari; Leyland Pitt; Victoria L. Crittenden; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; marketing intelligence; stakeholder engagement; self-determination theory; Delphi technique; crowdsourcing; foresight; motivation; technological forecasting; social forecasting; Industrial Marketing; Industriell marknadsföring;

  Sammanfattning : Long-range planning for purposes of deciding on the development of high investment and long development cycle activities requires that assumptions be made about environmental factors at the time of their future completion. For organizations that serve a market, the future market factors related to supply, demand, and technological developments are at once fundamentally critical and unknowable  with certainty. LÄS MER

 2. 2. Experimental tooth clenching a model for studying mechanisms of muscle pain

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Odontology

  Författare :Andreas Dawson; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tooth clenching; muscle pain; bruxism; Delphi technique; pain measurement; masticatory muscles; experimental pain; proprioceptive allodynia; temporomandibular disorders; serotonin; glutamate; masseter muscle; microdialysis;

  Sammanfattning : “I felt like I’d done three rounds with Mike Tyson…all because I was grinding my teeth in my sleep”, så beskrev en patient som intervjuades av Daily Mail i en artikel där det ökade problemet med överbelastning i käkarna beskrevs, vilket kan leda till tandslitage, muskelsmärta, och frakturer på tandmaterial. Det personliga lidandet, och de ekonomiska kostnaderna för både individ och samhälle är stort. LÄS MER

 3. 3. Elder abuse through a prism of perceptions perspectives of potential witnesses

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Christen Erlingsson; Britt-Inger Saveman; Sharon Carlson; Sture Åström; Fredricka Gilje; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; elder abuse; Delphi technique; focus groups; narrative analysis; risk indicators; ageism; victim blaming; shame; power; compassion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to deepen understanding of elder abuse (EA) by exploring and comparing perceptions held by experts, older persons, representatives of potential support organizations, and family members. Experts’ perspectives (I) were examined through risk indicators and screening questions (a) located in EA literature and (b) selected by an international Delphi panel. LÄS MER

 4. 4. Caring for foreign-born persons with psychosis and their families Perceptions of psychosis care

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Sally Hultsjö; Katarina Hjelm; Carina Berterö; Hans Arvidsson; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; qualitative methods; migrants; psychosis care; delphi technique;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to describe and analyse perceptions of psychosis care among those involved in care, foreign‐born persons with psychoses, their families and health care staff, and further to reach agreement about core components in psychosis care. This was in order to find out whether current psychosis care in Sweden is suitable for foreign‐born persons and theirfamilies. LÄS MER

 5. 5. Caring for foreign‐born persons with psychosis and their families Perceptions of psychosis care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sally Hultsjö; Katarina Hjelm; Carina Berterö; Hans Arvidsson; Hans Hansson; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Qualitative methods; migrants; psychosis care; Delphi technique; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to describe and analyse perceptions of psychosis care among those involved in care, foreign-born persons with psychoses, their families and health care staff, and further to reach agreement about core components in psychosis care. This was in order to find out whether current psychosis care in Sweden is suitable for foreign-born persons and their families. LÄS MER