Sökning: "delaktighet i arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade orden delaktighet i arbete.

 1. 1. Att vara i särklass : om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan

  Författare :Martin Molin; Lennart Nordenfelt; Anders Gustavsson; Jerry Rosenqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; intellectual disability; special education; autonomy; belonging; involvement; specialundervisning; gymnasieskolan; Sverige; personer med funktionshinder; delaktighet; gymnasiesärskolan; utvecklingsstörning; Disability research; Handikappsforskning; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social work;

  Sammanfattning : In the Swedish debate concerning disability issues it has been shown, as in many other countries, that the concept ‘participation’ has been used in a very vague and obscure way. For example, at an ideological level the concept often refers to ‘accessibility’. LÄS MER

 2. 2. Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik : En skolstudie i postmodern tid

  Författare :Lili-Ann Kling Sackerud; Gun-Marie Frånberg; Johan Lithner; Ole Björkqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics in schools; responsibility; influence; participation; case study; design theory perspective; lifeworld; dependence on textbooks; skolmatematik; ansvar; inflytande; delaktighet; fallstudie; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation examines the ‘individual perspective’ of the Swedish school system’s policy documents by studying compulsory schooling’s stated aim of developing students’ ability and opportunities to assume responsibility for, be actively involved in and influence their own learning. Its main objective is to investigate the opportunities of compulsory school students to assume responsibility for their learning with regard to mathematics. LÄS MER

 3. 3. Socialt medborgarskap och social delaktighet : Lokala upplevelser bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund

  Författare :Helene Jacobson Pettersson; Jan Petersson; Aleksandra Ålund; Diana Mulinari; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; differentiated universalism; discrimination; social citizenship; social participation; social inclusion; young adults from migrant backgrounds.; ethnicity; lived citizenship; differentierad universalism; enklavisering; etnicitet; etnisk diskriminering; social delaktighet; subjektivt socialt medborgarskap; substantiella sociala rättigheter; unga vuxna med utländsk bakgrund; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how young adults from ethnic minority backgrounds experience social citizenship and social participation. How do they understand their social rights and duties? What are the possibilities and obstacles for their social participation? Based on the background of different studies in Sweden, that usually focus on conditions in bigger cities, this study discusses social citizenship among ethnic minority youth in the context of a middle-sized Swedish town. LÄS MER

 4. 4. Kontaktfamilj : En förebyggande stödinsats eller mellanvård?

  Författare :Lotta Berg Eklundh; Thomas Lindstein; Ingrid Claeson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kontaktfamilj; delaktighet; barn; mellanvård; frivilliginsats; förebyggandeinsats; öppenvård; Social work; Socialt arbete; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : The contact family is a special intervention for supporting children in families with social problems. The child receives an ‘extra family’ with whom he or she can spend limited periods, like one or two weekends every month, one or two weekday nights and some holiday weeks during the year. LÄS MER

 5. 5. Inkludering i svårigheter : Tre timplanebefriade skolors svenskundervisning

  Författare :Inger Tinglev; Gun Malmgren; Elisabet Öhrn; Karl-Georg Ahlström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; specialundervisning; schema; delaktighet; flerstämmighet; klassifikation; språklighet; svenskundervisning; pedagogiskt arbete; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyse the work of three schools, all exempted from the national timetable, to see how they worked to help pupils in difficulty reach the goals in Swedish. The method used can be described as a qualitative case study inspired by ethnografic field work. LÄS MER