Sökning: "definitioner av kriminologi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden definitioner av kriminologi.

  1. 1. Våld i arbetslivet : Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder

    Författare :Sofia Wikman; Felipe Estrada; Anders Nilsson; Malin Åkerström; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Workplace violence; responsibilisation; victim surveys; occupational injury reports; constructionism; safety climate; kriminologi; Criminology;

    Sammanfattning : Over the past two decades, violence at work has become the object of an increasing level of attention. The objective of the thesis is to analyse how the development of violence at work as a social problem might be understood. LÄS MER