Sökning: "define project"

Visar resultat 1 - 5 av 112 avhandlingar innehållade orden define project.

 1. 1. Project-based E-procurement : towards strategic purchasing in the Swedish construction industry

  Författare :Johan Ouchterlony; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :E-procurement; construction industry; strategic purchasing; project based; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyse the use of E-procurement and the development towards Strategic Purchasing in the Swedish Construction Industry.The rationale behind this study is to bring out the potential for large decentralized finns, such as large construction companies, to exercise strategic purchasing which I have chosen to define as a more centralized approach to the purchasing function in order to enhance all relative benefits for large organizations. LÄS MER

 2. 2. Företagsamma elever : Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan

  Författare :Eva Leffler; Åsa Bergenheim; Anders Hedman; Beng-Göran Martinsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; enterprise; discourse; education; project; compulsory school; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study and problematize the concepts of entrepreneurship and enterprise in Swed-ish compulsory schools. The studies presented in this thesis focus both on scientific publications and official documents that deal with entrepreneurship and enterprise in compulsory schools and on school projects that have been carried out in years 4 to 6 in the county of Västerbotten. LÄS MER

 3. 3. On the use of Visual planning in teams -Exploring sticky notes in product development

  Författare :Björn Söderberg; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; project; product development; teams; cross-functional; Visual planning;

  Sammanfattning : This thesis investigates Visual planning, a method used in teams for planning and controlling product development projects. Cross-functional teams have shown to be effective at accelerating product development, but also make it difficult to coordinate the work and puts high demands on communication and knowledge exchange. LÄS MER

 4. 4. Life Cycle Assessment of Asphalt Roads : Decision Support at the Project Level

  Författare :Ali Azhar Butt; Björn Birgisson; Nicole Kringos; Susanna Toller; Stephen T. Muench; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Asphalt roads; life cycle assessment; feedstock energy; warm mix asphalt additives; green procurement; decision support; laboratory investigation; pavement design.; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap; Transportvetenskap; Transport Science;

  Sammanfattning : Transport infrastructures such as roads are assets for the society as they not only ensure mobility but also strengthen society’s economy. Considerable amount of energy and materials, that include bitumen, aggregates and asphalt, are required to build and maintain roads. LÄS MER

 5. 5. Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg : Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext

  Författare :Emanuel Åhlfeldt; Lennart Svensson; Daniel Persson-Thunqvist; Margareta Bredmar; Christian Jensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Sustainability; sustainable change; long-term effects; project organization; implementation; professionalism; new institutional theory; Hållbart utvecklingsarbete; långsiktiga effekter; projektorganisation; implementering; professionalism; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : Det drivs många utvecklingsprojekt inom offentlig sektor, men det saknas kunskap om hur dessa projekt kan bidra till ett hållbart utvecklingsarbete. Syftet med avhandlingen är att förstå och förklara hur resultat och kunskap från utvecklingsprojekt kan integreras i den ordinarie verksamheten i offentliga organisationer och bidra till långsiktiga effekter, som har ett värde för brukarna, organisationen och de anställda. LÄS MER