Sökning: "decreasing acidification"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden decreasing acidification.

 1. 1. Regional Nutrient Budgets in Forest Soils in a Policy Perspective

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Cecilia Akselsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; geomorphology; Physical geography; Miljökemi; Environmental chemistry; skogsteknik; skogsbruk; Skogsvetenskap; forestry technology; forestry; Silviculture; Näringslära; Nutrition; Växtekologi; policy-making; Plant ecology; regional scale; deposition; eutrophication; carbon sequestration; acidification; Nutrient budget;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skogen är en av Sveriges mest betydelsefulla naturresurser. Utöver det ekonomiska värdet är skogen även viktig ur ett ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv. För att uppnå ett långsiktigt uthålligt skogsbruk måste alla dessa aspekter beaktas. LÄS MER

 2. 2. Brownification of freshwaters - the role of dissolved organic matter and iron

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Sara Ekström; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Brownification; freshwater; water color; dissolved organic matter DOM ; iron Fe ; decreasing acidification; climate change;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste årtiondena har vattenfärgen i många svenska sjöar och vattendrag ökat. Detta innebär att vattnet blir brunare, och detta fenomen benämns därför brunifiering. Brunifiering är inget unikt för Sverige, utan förekommer på åtskilliga ställen på norra halvklotet. LÄS MER

 3. 3. The influence of soil pH on plant and microbial communities in sandy grasslands

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Linda-Maria Mårtensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; in situ 13CO2 labelling; disturbance; sandy grasslands; species diversity; acidification; soil pH; microbial biomass; C allocation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ovan jord & under ytan Sandstäpp är en hotad växtmiljö eftersom arealen av sandstäpp minskat avsevärt sedan Linnés tid (1700-talet). Vi ställde oss frågan varför den har minskat. För att kunna besvara den måste vi förstå vad växtarterna behöver och förstå hur kemin i marken fungerar. LÄS MER

 4. 4. Air Pollution Dependency on Climate Variability and Source Region : Past, Current and Future Air Pollution Scenarios over Europe

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Applied Environmental Science (ITM), Stockholm University

  Författare :Camilla Andersson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Acidification; Air Pollution; Climate Change; Europe; Numerical Model; Emission; Eutrophication; Key region; Nitrogen Dioxide; Particulate Matter; PM; Source region; Surface Ozone; Tropospheric Ozone; NATURAL SCIENCES Earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap; tillämpad miljövetenskap; Applied Environmental Science;

  Sammanfattning : The main objectives of this thesis were to investigate the dependency of European air pollution on climate variability and emission source region. Calculations with a chemistry transport model (CTM) were conducted to investigate the influence of climate variability. LÄS MER

 5. 5. On the origin of organohalogens found in the environment

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Gunilla Öberg (fd Asplund); Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The natural production of halogenated organic compounds in the environment is often assumed to be negligible compared to the anthropogenic production of such compounds. A change in this general view is advocated in the present thesis. LÄS MER