Sökning: "decision-support systems"

Visar resultat 1 - 5 av 251 avhandlingar innehållade orden decision-support systems.

 1. 1. Envisioning a Future Decision Support System for Requirements Engineering : A Holistic and Human-centred Perspective

  Författare :Beatrice Alenljung; Anne Persson; Sture Hägglund; Pär Carlshamre; Per Ågerfalk; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Requirements engineering; decision-making; decision support systems; RE decision-making; RE decision support; Informatics; Informatik; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap; Teknik; Technology;

  Sammanfattning : Complex decision-making is a prominent aspect of requirements engineering (RE) and the need for improved decision support for RE decision-makers has been identified by a number of authors in the research literature. The fundamental viewpoint that permeates this thesis is that RE decision-making can be substantially improved by RE decision support systems (REDSS) based on the actual needs of RE decision-makers as well as the actual generic human decision-making activities that take place in the RE decision processes. LÄS MER

 2. 2. Decision support in dementia care : developing systems for interactive reasoning

  Författare :Helena Lindgren; Patrik Eklund; Klaus-Peter Adlassnig; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Artificial intelligence; human-computer interaction; activity theory; argumentation; fuzzy logic; general logics; clinical decision support systems; cognitive disorder; dementia; differential diagnosis; clinical practice guideline; knowledge engineering; knowledge representation; cognitive ergonomics; interactive reasoning; Computer science; Datavetenskap; Computer Science; datalogi;

  Sammanfattning : Demensvården i Sverige och i andra delar av världen har på olika sätt varit i fokus de senaste åren där man påtalat behovet att utveckla metoder och riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Detta för att möta den växande andelen äldre människor som också utvecklar demenssjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Aspects of the use of medical decision-support systems : the role of context in decision support

  Författare :Daniel Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : There is a great need today for distribution of medical information. The amount of information is growing quickly, and information that could potentially influence clinical practice fails to reach health care professionals. The supply of information to health care has from the start been the main goal of medical informatics. LÄS MER

 4. 4. Computer based prescriptive decision support

  Författare :Ari Riabacke; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; computer based decision making; prescriptive decision making; organisational decision making; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Computerized decision support system in nursing homes

  Författare :Mariann Fossum; Anna Ehrenberg; Margareta Ehnfors; Anna Forsberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Computerized decision support; intervention study; malnutrition; nursing documentation; pressure ulcer; qualitative content analysis; think-aloud interviews; usability evaluation; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to study the thinking strategies and clinical reasoning processes of registered nurses (RNs) and to implement and test a computerized decision support system (CDSS) integrated into the electronic health care record (EHR) to improve patient outcomes, i.e. LÄS MER