Sökning: "decentralisation and aim steering"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden decentralisation and aim steering.

 1. 1. Rektor - garant för elevernas rättssäkerhet?

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Stephan Rapp; Örebro universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; headteacher; pupil s legal security; comprehensive school; decentralisation and aim steering; theoretical model; pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Headteachers in Swedish comprehensive schools are supposed to guarantee pupils’ legal security, which is expressed in preparatory works, in accordance to the present Education Act. The following question will be under what circumstances the headteacher has to fulfil these demands. LÄS MER

 2. 2. Rektor - garant för elevernas rättssäkerhet?

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Stephan Rapp; Christina Gustafsson; Ulf P. Lundgren; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; headteacher; pupil s legal security; comprehensive school; decentralisation and aim steering; theoretical model; pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Headteachers in Swedish comprehensive schools are supposed to guarantee pupils’ legal security, which is expressed in preparatory works, in accordance to the present Education Act. The following question will be under what circumstances the headteacher has to fulfil these demands. LÄS MER