Sökning: "david nordqvist"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden david nordqvist.

 1. 1. Biodegradable Blends and Nanocomposite Films with Amylopectin, Poly(lactic acid) and Chitosan Matrices

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :David Nordqvist; Mikael S. Hedenqvist; Mats Stading; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; amylopectin; chitosan; microfibrillated cellulose; nanocomposite; montmorillonite; coupling agent; amylopektin; kitosan; mikrofibrillär cellulose; nanokomposit; montmorillonit; kompatibilisator; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi;

  Sammanfattning : Användningan av engångsförpackningar har ökat kraftigt de senaste åren. Den absolut största delen av dessa förpackningar tillverkars av oljebaserade plaster såsom polyetylen (PE) och polypropylen (PP). Dessa har även en oerhört lång nedbrytningstid, vilket gör det viktigt att finna mer miljövänliga alternativ. LÄS MER

 2. 2. Biodegradable nanocomposite films based on amylopectin and chitosan

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :David Nordqvist; Mikael Hedenqvist; Lars Berglund; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi;

  Sammanfattning : The use of disposable material is rapidly increasing, today the absolute majority of the material used for these application, i.e. food packages, are oil-based plastics such as polyethylene and polypropylene. Therefore it is of great importance to find alternative biodegradable materials made from renewable resources for this huge growing market. LÄS MER