Sökning: "datorbaserad intervention"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden datorbaserad intervention.

 1. 1. “Count on me!” Mathematical development, developmental dyscalculia and computer-based intervention

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linda Olsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical development; symbolic number processing; Approximate number system; developmental dyscalculia; computer-based intervention; matematisk utveckling; symboliskt nummerprocessande; Approximativa nummersystemet; dyskalkyli; datorbaserad intervention;

  Sammanfattning : A “sense” of number can be found across species, yet only humans supplement it with exact and symbolic number, such as number words and digits. However, what abilities leads to successful or unsuccessful arithmetic proficiency is still debated. LÄS MER

 2. 2. Rethinking Sound Computer-assisted reading intervention with a phonics approach for deaf and hard of hearing children using cochlear implants or hearing aids

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Cecilia Nakeva von Mentzer; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Computer-assisted reading intervention; phonics approach; deaf and hard of hearing; children; cochlear implants; hearing aids; Datorbaserad fonologisk lästräning; döva och hörselskadade barn; cochleaimplantat; hörapparat;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöktes fonologisk lästräning vid datorn för döva och hörselskadade barn 5, 6 och 7 år gamla som använde cochleaimplantat, hörapparat eller en kombination av båda. Barn med normal hörsel som var matchade avseende icke-verbal intelligens och ålder utgjorde jämförelsegrupp. LÄS MER